#FreshFactory = komfort + produktivita + úspora nákladů

Colt představuje #FreshFactory – koncept pracovního klimatu v továrnách a výrobních halách. Koncept, který vede k čistému vzduchu, dostatečnému osvětlení a příjemné teplotě prostředí. Výhody jsou jasné: méně absencí, vyšší kvalita, produktivita i výkonnost. A především: větší spokojenost s prací, příjemné a atraktivní pracovní prostředí,  lepší podmínky pro provoz podniku.

75% méně el. energie

80% méně emisí CO2

45% nižší investiční náklady

Všechny technologie, které Colt používá, jsou vysoce energeticky účinné. V porovnání s konvenčním systémem větrání spotřebuje adiabatické chlazení o 75% méně energie a produkuje o 80% méně emisí CO2. Počáteční investice jsou navíc o 45% nižší. Co se nás týče, zdravé klima jde ruku v ruce s nižšími celkovými náklady. O výhodách vyšší produktivity práce nemluvě. A to je také to, co máme na mysli, když mluvíme o zdravém pracovním prostředí.

V  továrně s konceptem  #FreshFactory  se klima neustále přizpůsobuje podmínkám uvnitř a počasí venku. Znečištěný vzduch je odváděn nebo filtrován a znovu přiváděn do haly. V případě potřeby je vzduch systémem směšován s čerstvým vzduchem. Tímto způsobem ve všech ročních obdobích proudí do místnosti čistý vzduch o konstantní teplotě. A nedochází tak k podtlaku nebo průvanu.

Nový koncept pracovního klimatu v továrnách a výrobních halách

Koncept #FreshFactory nemá podobu jednoho, univerzálního řešení. Takové řešení ani není možné, protože každá tovární nebo výrobní hala má  různé klima. A to je také důvodem, proč každý náš projekt začíná přesným měřením podmínek přímo u vás ve výrobě, analýzou údajů a vyhodnocením nejlepšího řešení. Na základě těchto informací pak víme, jaké řešení a jaká kombinace zařízení jsou ve vašem případě potřebné.

Řešení pro lepší klima v továrnách a výrobních halách

V příliš mnoha továrnách a výrobních halách jsou pracovní podmínky stále nedostatečné. Je tam příliš chladno nebo příliš horko. Kvůli běžícím strojům a vysokým venkovním teplotám tu jsou nepříjemné podmínky, např. průvan vznikající při svařování nebo olejové výpary ve vzduchu. Výsledek? Nespokojení zaměstnanci, vyšší absence v důsledku nemoci, horší pracovní výsledky nebo špatná image zaměstnavatele. To vše se dá vylepšit.

Průzkumy ukazují, že průměrná teplota přesahující 20 °C vede ke snížení produktivity práce o 4%.

Nastal čas na #FreshFactory

  • vyšší produktivita (5 až 15% dle World Green Building Council) a méně chyb,

  • méně nehod a méně absence na pracovišti (2%),

  • relativně nízké investiční náklady a vysoká návratnost,

  • snížení spotřeby elektrické energie a celkových nákladů,

  • atraktivní prostředí pro zaměstnance,

  • záruka kontinuity vašeho podnikání.

Inspirujte se společnostmi, ve kterých je koncept #FreshFactory vyzkoušen v praxi

Související informace

coolstream.cz 

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited