Liberator - systém pro nucené požární odvětrání a denní větrání

Zařízení Liberator se dá použít nejen jako systém pro nucené požární odvětrání, ale může sloužit i pro denní větrání. Má široké využití jak v průmyslových, tak komerčních a obytných objektech, zejména pak ve vícepatrových budovách.

Liberator Liberator

Zařízení Liberator se dodávají ve dvou standardních provedeních:

  • v provedení určeném k osazení do střešních konstrukcí s vertikálním vývodem vzduchu,
  • v provedení určeném k osazení do fasády budovy s horizontálním vývodem vzduchu.

Všechna zařízení Liberator jsou zhotovena ze slitiny hliníku Colterra® odolné proti korozi. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobena, mají zařízení nízkou hmotnost a jsou tudíž vhodná pro montáž na střechy budov nebo do jejich fasád.

T-Liberator

T-Liberator je výhradně určen pro osazení na střechu budovy. Zvláštními konstrukční znaky tohoto zařízení jsou čtyři pružinou ovládané zpětné klapky, které se při klidovém stavu motoru automaticky uzavřou. Vstupní dýza zajišťuje optimální náběhové proudění ventilátoru, díky tomu je odváděno velké množství vzduchu při minimální spotřebě elektrického proudu.

W-Liberator 

Zařízení W-Liberator jsou vyráběna ve dvou různých provedeních - pro střešní nebo  stěnovou vestavbu. 

  • W-Liberator typ FLAP (montáž na střechu i do fasády)
  • W-Liberator typ FCO (montáž na střechu i do fasády). 

Vnější část zařízení FLAP je tvořena dvouvrstvou hliníkovou konstrukcí s vloženou izolací a osazena otevíratelným krytem. Tento kryt se ovládá pomocí elektrického otevíracího mechanismu. V případě požáru se venkovní kryt otevře pomocí plynových pružin díky nouzovému mechanismu, který je nezávislý na energii. Kryt v otevřené poloze je mechanicky zajištěn proti zpětnému zavření. 

Vnější část zařízení FCO je tvořena hliníkovou žaluziovou klapkou s elektricky ovládanými usměrňovacími lamelami, které v klidovém stavu uzavírají výstupní otvor. V případě požáru se lamely klapky otevřou pomocí nouzového mechanismu, nezávislém na energii. Mechanické bezpečnostní zařízení zabraňuje zpětnému zavření lamel.

Projektová podpora

Rádi Vám poskytneme projektové služby a speciální službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pro více informací týkajících se používání, specifikace, instalace a servisu jednotek Liberator.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited