Co je potřeba zvážit při návrhu systému solárního zastínění?

Přechod k projektům na principu udržitelnosti je znatelný zejména ze strany majitelů budov a/nebo jejich potenciálních nájemců. Při zvažování různých alternativ a porovnání různých řešení dospějí majitelé budov s našimi projektanty k názoru, že systém solárního zastínění je ideálním řešením pro jejich “zelenou” budovu. Systém slunolamů může významně snížit nároky na klimatizaci, která je zatěžována slunečními paprsky pronikajícími okny do budovy. Ve skutečnosti jsou slunolamy, podle norem v některých zemích, již povinnou součástí exteriéru budov.

Kromě úspor elektrické energie plynoucích ze snížených nákladů na provoz klimatizace, poskytují slunolamy také přiměřené množství denního světla, méně oslnění a dotvářejí architektonicky hodnotný vzhled budovy. Slunolamy zabraňují určitému množství slunečního záření, které by jinak proniklo do budovy. Jsou navrženy tak, aby využívaly denního světla v maximální možné míře a zároveň snižovaly tepelné hodnoty a oslnění. Nabízíme širokou škálu slunolamů - od napevno nainstalovaných, vyrobených z hliníku až po plně automatické slunolamy s fotovoltaickými články.

Solární geometrie

Slunce vychází na východě a zapadá na západě. Po obloze kopíruje obloukovitou trajektorii a jejího vrcholu dosahuje na severní obloze (během poloviny kalendářního roku) nebo na obloze jižní. 

Důležitou součástí procesu návrhu projektu je fakt, aby byla budova chráněna před přímými slunečními paprsky, pokud možno co nejdéle během celého dne a také během celého roku. Zároveň je potřeba zajistit rovnováhu mezi zastíněním a prostupem požadovaného denního světla do budovy.

Východně nebo západně orientované fasády

Většině fasád, které jsou orientované na východ nebo na západ, zpravidla nevyhovuje zastínění fixními lamelami, jelikož pozice slunce na obloze je nízko. Sluneční paprsky mohou proniknout přímo pod většinu horizontálně orientovaných lamel, jak můžete vidět z ilustrace níže.

Pro překonání tohoto problému se používají polohovatelné sluneční lamely.

Polohovatelné lamely, na rozdíl od fixních, mohou být umístěny vertikálně k ploše okna, a přitom optimalizovat zastínění i viditelnost díky vlastnímu řídícímu systému, který zajistí optimální natočení lamel vzhledem k poloze slunce.

Ovladatelné fasádní systémy umožňují klimatu uvnitř budovy přizpůsobit se změnám počasí a momentální poloze slunce na obloze tak, aby bylo proudění tepla po plášti budovy a prostup světla pláštěm optimalizováno. Tato optimalizace má za následek snížení zatížení horkem a snížení oslnění a současně využití denního světla. Tím dosáhneme nižších nákladů na elektrickou energii a celkově nižších provozních nákladů. 

Ovladatelné fasádní systémy snižují pravděpodobnost nadměrného zastínění nebo naopak nedostatečného zastínění budovy optimálním nastavením lamel v každé denní době.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited