5 kritérií, která definují dobré klima

Fluktuace zaměstnanců hraje v mnoha firmách stále významnější roli. Pozornost se často soustředí na zaměstnance v kancelářích a na to, jak zlepšit jejich prostředí natolik, aby mohli optimálně pracovat v těch nejlepších možných podmínkách.

Existují však další oblasti, na které se často zapomíná: výrobní haly a lidi, kteří v nich pracují. Zdravé a dobré pracovní klima má v průmyslových odvětvích obrovské výhody a to nejen pro zaměstnance, ale i jejich zaměstnavatele. Jaká jsou kritéria definující dobré pracovní klima v průmyslu?

1. Vyšší produktivita

Maximální produktivita je pro průmyslové firmy prvořadým cílem. Pro její dosažení hrají rozhodující roli správné podmínky na pracovišti jak pro technologie, tak pro obsluhu. Průzkumy ukazují, že jakákoliv teplota prostředí pohybující se nad 20 ºC vede ke snížení produktivity o 4%. Snadno lze spočítat celkové procento, když teploty v létě stoupnou nad 30 °C a někdy dokonce na 40 °C.

Pracovní klima, ve kterém je teplota na požadované úrovni – a to po celý rok - vede přirozeně k vyšší produktivitě.

2. Méně absence

V přehřátém prostředí pracují zaměstnanci méně efektivně. Úměrně s narůstající teplotou se také zvyšuje riziko úrazů a absence zaměstnanců. Výrobní procesy jsou také často zdrojem znečištění vzduchu - například spaliny uvolňované při svařování nebo olejové výpary při obrábění, prach vzniklý při řezání, olejové páry z chlazení strojů nebo pachy uvolněné během (bio)chemických procesů. Všechny tyto vlivy mají dopad na zdraví zaměstnanců.

Dobré pracovní klima, ve kterém je zajištěna nejen správná teplota, ale odkud jsou také  účinně extrahovány uvolněné páry a látky, vede k mnohem menší absenci.

3. Udržitelné pracovní prostředí

Dobré pracovní prostředí není definováno pouze spokojenými a produktivními zaměstnanci, ale také svou udržitelností. Úspory elektrické energie, rekuperace tepla či neutrální dopad na životní prostředí jsou stále častěji vnímány jako důležitá kritéria. Stále více výrobních společností se zaměřuje na udržitelnost. Jakou roli hraje pracovní prostředí?

Často se má za to, že chladicí nebo topné systémy jsou „žrouty“ energie. To však není zcela pravdou. Inovativní systémy a technologicky vyspělá zařízení jsou zárukou toho, že můžete realizovat jak udržitelné, tak zdravé pracovní prostředí při nízkých investičních nákladech, vysoké účinnosti, nízké spotřebě energie.

4. Další výhody

Průmysl je často synonymem pro zhoršené pracovní podmínky. Přestože se mnohé již změnilo k lepšímu díky zákonům a legislativě, dobré pracovní podmínky hrají stále významnou roli. Jejich význam se stále zvyšuje v důsledku narůstajícího nedostatku na trhu práce - poptávka po zaměstnancích je větší než nabídka. Zaměstnavatel nabízející dobré pracovní podmínky je proto pro budoucí zaměstnance přitažlivější. A není to pouze hodnota na teploměru, která určuje dobré pracovní klima na pracovišti. Řešení je definováno celou stavbou, lidmi a také procesy.

5. Záruka kontinuity

Všechna výše uvedená kritéria mají za následek záruku kontinuity vaší společnosti. Pro zachování konkurenceschopnosti na rychle se měnícím trhu je důležité, abyste pracovali co nejefektivněji a nejekonomičtěji a dokázali současně přilákat nové talenty. K tomu vedou i kroky směřující k udržitelnosti. Stručně řečeno, pracovní klima hraje často větší roli, než by se mohlo na první pohled zdát.

#FreshFactory – řešení pro lepší klima v továrnách a výrobních halách

Související informace

coolstream.cz 

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited