Technika prostředí - vzduchotechnika, větrání, topení a klimatizace

Colt International je jedna z nejzkušenějších společností působících v oblasti technického zařízení budov.
Architektům, odborným inženýrům, stavitelům a koncovým uživatelům poskytujeme celkové koncepty klimatizační techniky a vzduchotechniky - od poradenství a plánování přes instalace a uvedení do provozu až po servis a údržbu zařízení.

Klimatizační technika

Výhody klimatizační techniky:

  • komfortní teplota uvnitř budovy,
  • zlepšení pracovních podmínek, zvýšení produktivity,
  • inovativní, energeticky úsporné systémy,
  • využitelná samostatně i jako součást systému,
  • použití pro denní větrání i odvod kouře.

Koncept úpravy vzduchu v budově vychází z dlouholetých zkušeností a ověřených skutečností, které jsou vždy dány kombinací aktuálních a budoucích stavebních specifik budovy a vlastního výrobního procesu. Při hledání řešení bereme ohled na to, že každá budova je jedinečná. Vnitřní klima je vždy kombinací teploty, proudění a vlhkosti vzduchu.
Je nutné brát ohled na faktory jako jsou sluneční záření vnikající do budovy, výrobní procesy, umělé osvětlení, výpary atp. S ohledem na příslušné stanovené hodnoty se vytváří koncept, který se vždy opírá o přání a potřeby zákazníka.
U nás je člověk vždy na prvním místě.

Colt Tristar
Klimatizační systém Colt Tristar

V případě náročných požadavků na klima, jaké jsou např.
u velkoplošných kanceláří, se bude společnost Colt soustředit zejména na navržení systému použitelného jak pro chlazení, tak pro vytápění. Ve výrobním podniku bude dostačující přirozené nebo mechanické odvětrávací zařízení kombinované s výkonným teplovzdušným vytápěním.

Není-li nutné vytápět všechny prostory budovy, jak je tomu např. u jednotlivých výrobních linek nebo malých hal, nabízí společnost Colt vhodně umístěné tepelné zářiče, případně kombinované s odtahovými ventilátory. Vhodným řešením pro tepelně náročné provozy jsou systémy se zpětným získáváním tepla, které vedou ke značným úsporám energie.

Všechna tato řešení jsou standardně nabízena společností Colt.

Slunolamy, fasádní systémy

EuroCO - žaluziová kouřová klapka

Slunolamy Colt využívají plochy pláště budovy pro zlepšení vnitřních podmínek a snížení nákladů na energii. Ve spolupráci s architektem provedeme výpočet, abychom zajistili, zda naše řešení poskytuje nejen nejlepší výkon, ale i estetický vzhled.

Více čtěte zde

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited