Systémy požární ochrany Colt: vytváříme bezpečné prostředí

Systémy požární ochrany Colt: vytváříme bezpečné prostředí

Využíváme našich rozsáhlých zkušeností a znalostí technologií pro navrhování systémových řešení odvodů kouře a tepla pro Vaše budovy. Naše řešení jsou nákladově vyvážená a velmi účinná, nezávisle na velikosti nebo složitosti řešeného prostoru.

Dobře navržený systém pro odvod kouře a tepla

Dobře navržený systém odvodu kouře a tepla zachraňuje v případě požáru lidské životy a pomáhá ochránit hmotný majetek. Díky účinně navrženému systému odvodu kouře a tepla:

 • bude zabezpečena průchodnost únikových cest a nebezpečné zplodiny a kouř budou eliminovány,
 • bude zajištěn bezproblémový zásah jednotek HZS,
 • bude zabráněno dalšímu šíření požáru a zmírněno riziko dalších škod,
 • bude ochráněn hmotný majetek,
 • bude zabráněno zničení budovy.

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla zahrnují:

 • Systémy odvodu kouře a tepla. Ať už jsou založené na přirozeném, nebo nuceném odvodu kouře a tepla, tyto systémy odvádějí zplodiny a teplo z budovy ven. Odtahové ventilátory, kouřotěsné klapky, certifikované potrubí OTK, systémové rozvaděče SOZ či klapky pro přirozený odvod jsou často součástí těchto projektů.
 • Systémy pro kontrolu šíření zplodin hoření. Tyto systémy zabraňují kouři a teplu v šíření do jiných částí budovy. Tyto systémy jsou zajištěny buď fyzickými zábranami (např. kouřovými zástěnami, požárními uzávěry...), anebo systémy využívajícími rozdílů tlaků (tzv. přetlakové systémy).
 • Systémy pro odvětrání garáží. Všechny uzavřené nebo podzemní garáže potřebují obvykle systém požárního odvětrání. Systém požárního větrání garáží lze často kombinovat s hygienickým větráním garáží pro běžný provoz. Systém pro odvětrání garáží může zahrnovat přívodní žaluzie či klapky, kouřotěsné klapky, odtahové ventilátory, indukční nebo impulzní proudové ventilátory.

Proč Colt?

Colt pro Vás zajistí kompletní servis od projektu, výroby, instalace až po uvedení systému do provozu a jeho údržbu.

Každý typ budovy vyžaduje individuální přístup k projektu. Díky spolupráci s firmou Colt se zbavíte starostí nejen v každé fázi projektu, ale také během doby životnosti celého zařízení. Naši odborníci rozumí projektové práci a dokážou čelit architektonickým výzvám, které přinášejí různé typy budov.

Na Colt se můžete spolehnout:

 • Řešíme celek: díky znalostem aerodynamických podmínek uvnitř budov a dostupných technologií.
 • Navrhujeme nákladově vyvážené systémy, které jsou smysluplné a odpovídají nejen Vašim požadavkům, ale také technickým normám a předpisům. Projektová řešení navrhujeme s pomocí softwaru CAD a CFD. Více o projektové podpoře čtěte zde.
 • Nabízíme znalosti místních předpisů, technických norem a standardů. Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují navrhovat takové systémy odvodu kouře a tepla, které splňují jak bezpečnostní požadavky, tak požadavky architektů.
 • Naše produkty přizpůsobíme i individuálním požadavkům projektu a pokud je to nutné,  otestujeme je v našem středisku pro výzkum a vývoj.
 • Dodáváme vlastní vysoce kvalitní produkty, které jsou vyráběny v souladu s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu a testovány nezávislým testovacím střediskem podle nejpřísnějších technických norem.
 • Nainstalujeme a uvedeme do provozu kompletní systém. Naše zkušené, profesionální projektové týmy se postarají o vše.
 • Zajišťujeme servis a údržbu Vašeho systému, abychom se ujistili, že Váš systém pracuje bezporuchově během celé doby jeho životnosti.

Se systémy Colt jste v nejlepších rukou

Od roku 1950 jsme průkopníky v oblasti odvodu kouře a tepla. Naším úsilím neustále přispíváme k vědnímu poznání, prohlubování a zdokonalování znalostí o chování ohně a kouře při požáru. Naše rozsáhlé zkušenosti využíváme k tomu, abychom neustále vyvíjeli taková řešení, která přesně splňují požadavky klientů. Během let jsme zrealizovali řadu projektů, které jsou důkazem naší odbornosti a profesionality.
Více o našich projektech se dočtete zde.

„Kouř je nejnebezpečnější složka ohně. Požár může zachvátit oblast o 10 000 m² během 5 minut. Po 5 nadechnutích ztrácí člověk vědomí. Účinné odvětrání kouře zachraňuje lidské životy.”

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited