Chladicí systémy Colt – průmyslové chlazení, zařízení pro průmyslové chlazení, adiabatické chlazení

Předpokladem pro příjemné pracovní prostředí a lepší výkonnost jsou ideální klimatické podmínky. Energeticky úsporné průmyslové a adiabatické chladící systémy zajistí příznivou teplotu prostředí, regulovatelnost klimatizace, a tím i optimální pracovní a výrobní podmínky. Vytváří individuální klima - komfort pro pracovníky i technologický proces.

Chladící systémy Colt – průmyslové chlazení, zařízení pro průmyslové chlazení, adiabatické chlazení
Chladící systémy Colt

Výhody adiabatického / průmyslového chlazení:

 • požadovaná úroveň chlazení,
 • příjemné vnitřní klima,
 • optimální výrobní a pracovní podmínky,
 • chlazení vzduchu šetrné k životnímu prostředí,
 • nízké instalační a provozní náklady,
 • úplná recirkulace energie.

Aplikace průmyslového a adiabatického chlazení

Z chladících systémů Colt celosvětově profitují průmyslové a komerční budovy, jako jsou atria, tělocvičny, školy, dopravní provoz, nákupní a volnočasová centra, haly pro automobilový, potravinářský, chemický, papírenský a sklářský průmysl, zpracování plastů a kovů.

Chladící systémy Colt jsou k dispozici po celá desetiletí pro energeticky účinné chlazení, jsou šetrná k životnímu prostředí a při nízkých instalačních a provozních nákladech nabízí individuální řešení s přihlédnutím ke konstrukcím budov, využitím a typu provozu a geografickým podmínkám.

Na první pohled viditelné výhody chladicích systémů Colt:

 • chlazení podle požadavků,
 • zdravotně příznivá teplota prostředí,
 • příjemné vnitřní klima,
 • zvýšení pracovní výkonnosti,
 • snížení zdravotních problémů,
 • optimalizované výrobní a pracovní podmínky,
 • chlazení vzduchu šetrné k životnímu prostředí,
 • energetická úspornost,
 • nízké instalační a provozní náklady,
 • úplná recirkulace energie.
V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited