Adiabatický chladicí systém CoolStream S∙T∙A∙R pro větrání, chlazení a ohřev vzduchu při celoročním provozu.

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení

CoolStream jsou klimatizační systémy pracující na principu přirozeného odpařování vody. Tzv. adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti. Při průchodu teplého venkovního vzduchu navlhčeným desorpčním médiem dochází k výměně energie a tím je dosaženo výrazného snížení teploty vzduchu.

Systémy CoolStream jsou vhodné pro téměř všechna průmyslová odvětví, např. plastikářský, kovozpracující, potravinářský a elektrotechnický průmysl, i pro větší prostory, např. logistická a distribuční centra, prodejny nebo sportovní haly.

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení
Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení
Katalog ke stažení

Arrow

Kontaktujte Colt
tel. 724 610 252

Pro prohlídku technikem společnosti Colt

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

Příjemné pracovní klima zajištěné adiabatickým chlazením

Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji pracuje odpařovací chlazení. Pokud má venkovní vzduch teplotu vyšší než 30 °C, lze jej účinně ochladit o více než 10 °C. Adiabatické chlazení je 4x až 7x hospodárnější než běžná klimatizace, a to při nižších investičních nákladech. Odpařovací chlazení dále dodává 100% čistý venkovní vzduch, a tedy zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu. Z toho důvodu lze systémy CoolStream využívat k přívodu venkovního vzduchu v průběhu celého roku, přičemž chlazení je aktivováno pouze v případě potřeby. V případě požadavku na celoroční provoz lze CoolStream doplnit o ohřev nebo cirkulaci vzduchu.

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení
Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení

Systém CoolStream S∙T∙A∙R

CoolStream S

CoolStream S

KühlenLüften (Außenluft)AbluftansteuerungFilter (Außenluft)

V režimu větrání dopravuje systém CoolStream S do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení.

Vzduch je ochlazován odpařováním vody.

CoolStream T

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungAbluftansteuerungFilter (Außenluft)

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci.

Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem.

CoolStream A

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungAbluftansteuerungFilter (Außenluft)

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T nebo R.

Vzduch je v tomto případě směšován přímo pod střechou haly s přiváděným vzduchem.

CoolStream R

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungHeizenAbluftansteuerungFilter (Außenluft)Filter (Mischluft)

CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku: jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu.

CoolStream R je první vytápěcí a chladicí systém s adiabatickým chlazením na světě, který lze umístit na střechu.

© 2023 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions