Správně fungující systém větrání ve vašem závodě zvyšuje produktivitu

Je prokázáno mnoha studiemi, že správné vnitřní mikroklimatické podmínky na pracovišti zvyšují produktivitu práce, snižují riziko pracovních úrazů, snižují absence zaměstnanců a přispívají ke zlepšení pracovních výkonů a tím i k úspěšnosti vašeho podnikání.

Společnosti COLT disponuje odborníky, kteří se zabývají řízením vnitřních mikroklimatických podmínek a zaměřují se na jejich zlepšení tak, aby vaši zaměstnanci pracovali efektivněji a vaše výrobní procesy fungovaly hladce bez přerušení. Instalace nového účinného systému větrání ve vašem výrobním závodě zajistí výrazné zlepšení kvality vzduchu a zlepšení komfortu pro zaměstnance bez zbytečně vysokých nákladů na energii.

Prohlídka technikem společnosti COLT

Pokud je ve vašem výrobním závodě příliš horko nebo naopak zima, pokud výrobní proces produkuje dým nebo vlhkost, pokud vyráběný produkt vyžaduje specifické podmínky při výrobě nebo při skladování, pokud se potýkáte s problémy s hlukem, pak jsme připraveni vám pomoci.

Zajistíme prohlídku vašeho objektu kvalifikovaným technikem a pomocí sofistikovaných měřících přístrojů odhalíme možnou příčinu vašich problémů. Výsledek měření lze pak použít jako základ k dalšímu návrhu řešení nebo k projektovým pracím.

Vyžádejte si prohlídku vašeho objektu

Teplota

Správná teplota vzduchu je klíčová pro dosažení komfortních pracovních podmínek pro vaše zaměstnance. Součástí prohlídky objektu je vyhodnocení teploty vzduchu a zmapování tepelných zisků ze strojů a z výrobní technologie.
Používáme přesné měřící přístroje, jako jsou např. termo kamery. Umožňují nám přesně určit zdroje tepla a jejich dopad na okolní stroje nebo vybavení objektu. Jsou užitečné i v zimním období pro stanovení tepelných mostů stavební konstrukce a míst, kudy z objektu uniká teplo. 

Průtok vzduchu

Správný průtok a distribuce vzduchu jsou klíčové pro účinné fungování systému větrání. Špatný návrh systému větrání vede k nedostatečné dodávce čerstvého vzduchu do objektu. Výsledkem je špatná kvalita vzduchu uvnitř objektu, vysoká teplota vzduchu a prašnost. Pokud se ve výrobním procesu vyskytuje také spalování, je velké riziku růstu koncentrace nebezpečného oxidu uhelnatého.

Pokud ve vašem závodě zatím není nainstalovaný žádných systém větrání, můžeme změřit rychlost proudění vzduchu stávajícími větracímu otvory a posoudit, jaký vliv to bude mít na uvažovaný systém větrání. Provozujete-li stávající systém větrání, zkontrolujeme jeho funkčnost a případně navrhneme jeho vylepšení nebo vám pomůžeme optimalizovat jeho provoz.

Hlučnost

Pokud je váš výrobní závod umístěn blízko rezidenční oblasti, můžete mít problémy s přísnými předpisy ohledně regulace hluku do okolního prostředí. Jsou-li vaši zaměstnanci vystaveni nadměrnému hluku z výrobního procesu, podléhají dohledu hygieniků a musíte sledovat, zda není překročena průměrná expozice hluku na pracovišti.

Pokud se vás týká problém s hlukem, můžeme vám vypracovat jednoduchou akustickou studii, která bude základem pro stanovení dopadu hluku na vaše zaměstnance a na okolí. Naši odborníci posoudí nejen hluk od nového systému větrání. Zhodnotí také místa, kudy se hluk může z objektu dostávat do okolního prostředí. Nebo pokud je váš výrobní závod umístěn v blízkosti rušných silnic, železnic nebo letišť, určíme místa průniku hluku z venku do objektu.  

Pokud myslíte, že se vašeho objektu týká některý z výše uvedených problémů, pak Vám můžeme pomoci!

Vyžádejte si prohlídku Vašeho objektu

Návrh a validace

Po prohlídce objektu sestavíme soupis stavu vašeho objektu. Na jeho základě můžeme vytvořit základní návrh nového systému větrání, který bude sloužit k potlačení výše uvedených problémů.

Máme vlastní návrhové nástroje, které nám umožňují nejen navrhnout nový systém větrání pro váš výrobní závod, ale také návrh posoudit na základě simulací různých provozních stavů. Více zde

Související informace

coolstream.cz 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited