AISAN Industry Czech Louny

Firma Aisan je výrobcem automobilových dílů, především palivových čerpadel. Jde o přesnou výrobu a montáž, která vyžaduje poměrně čisté prostředí a kvalitu a soustředění montážního personálu. Jde o stávající budovy, kde je stále se rozrůstající výroba již několik let. Stávající jednoduchá vzduchotechnika haly už nevyhovovala současným nárokům. Proto byl započat projekt úpravy stávajícího vzduchotechnického systému a jeho doplnění o adiabatické chlazení CoolStream.

Stávající vzduchotechnické jednotce sloužící pro haly hlavní výroby byly po její rekonstrukci  předřazeny dvě adiabatické jednotky CoolStream 16 S o celkovém výkonu 33.000 m³/h a do haly byla doplněna další samostatná adiabatická jednotka chladicí jednotka CoolStream 16 B s výkonem 19.000 m³/h.

Do nově vznikající haly lisovny byla umístěna další jednotka CoolStream 16 B, která bude distribuovat chladný vzduch nad jeřábovou dráhou, s posílením vertikální distribuce směrem do pracovních prostorů.

Přidruženou nadstavbou byla i kompletní výměna stávajících distribučních prvků. Původní distribuční mřížky byly nahrazeny komfortními textilními vyústkami, které výrazně zlepšují podmínky na pracovištích.

  • Množství přiváděného chladícího vzduchu 71.000m3/h.
  • Adiabatický chladící výkon 220kW.
Informace o projektu
  • Lokalita: Louny, Česká republika
  • Colt řešení: denní větrání, adiabatické chlazení
  • Produkt: CoolStream S
Případová studie

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited