Servis a údržba

Pravidelná údržba zařízení prodlouží jejich životnost

Servis a údržba zajišťovaná společností Colt pomáhá udržovat funkčnost dodaných systémů v oblastech jako jsou požární ochrana, větrání, klimatizace a slunolamy.

Pravidelná údržba zařízení prodlouží jejich životnost

Nabízíme

  • servis a údržbu systémů Colt pro přirozený
    a nucený odvod tepla a kouře,
  • servis a údržbu klimatizační techniky Colt,
  • servis a údržbu slunolamů Colt.

Společnost Colt International s.r.o. je pověřena výrobcem zařízení provádět jako výhradní autorizovaný zástupce všechny záruční a pozáruční opravy a poskytovat pravidelný servis instalovaných zařízení pro odvod tepla a kouře dle Zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Dle výše uvedené vyhlášky se tento pravidelný servis zahrnující kompletní kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok.

Servis a zkoušky provozuschopnosti provádí výhradně výrobcem průběžně proškolovaní pracovníci, kteří mají dostatečné vědomostní i materiálové zázemí a kteří jsou držiteli osvědčení o oprávnění k servisování zařízení společnosti Colt. Dále lze při opravách požárně bezpečnostních zařízení používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce.

Společnost Colt standardně nabízí servisní smlouvy, které garantují pravidelné roční prohlídky instalovaných zařízení.

V případě zájmu o naše služby se, prosím, obraťte na naše servisní oddělení.

 

Servis Čechy

Adam Kurtović
M: +420 725 901 669
E: adam.kurtovic@cz.coltgroup.com

Servis Morava

Ing. Martin Bezruč
M: +420 724 610 251 
E: martin.bezruc@cz.coltgroup.com

 

Další související články
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited