Systémy pro odvod kouře a tepla - požární odvětrání

Systémy pro odvod kouře a tepla - požární odvětrání

V případě vypuknutí požáru zabrání systémy pro odvod kouře jeho dalšímu šíření a šíření tepla z jedné oblasti do druhé.

V případě, že odvod kouře a tepla chybí, může dojít k rozšíření požáru do dalších částí budovy. V případě, že se kouř rozšíří příliš daleko, dojde k jeho ochlazení,  klesne a dojde k riziku kontaminace budovy kouřem. Na druhé straně v případě, že kouř je odváděn, zůstává kouřová vrstva relativně teplá a lehká, což vede k účinnější ventilaci. V rozsáhlejších budovách lze pomocí kouřových zástěn vytvořit rezervoáry, které pro tento účel kouř rozdělí.

Kouřové a požární zástěny

Systémy pro ochranu před teplem a kouřem mohou mít formu fyzické bariéry v podobě kouřové nebo požární zástěny.

V případě, že je nutné současně izolovat kouř i oheň, je vhodné pro omezení účinků kouře a tepla místo kouřových zástěn použít požární uzávěry.

Fyzické bariéry ve formě zástěn mohou být buď pevné nebo spustitelné. Spustitelné systémy mají tu výhodu, že vzhledem k tomu, že jsou drženy zasunuté nízko u stropu nebo podhledu, jsou prakticky neviditelné až do okamžiku použití. Jsou aktivovány pouze v případě vzniku požáru.

Protikouřové systémy: přetlakové systémy

Zcela odlišný přístup lze aplikovat díky užití přetlakových systémů. Ty chrání zejména únikové cesty proti vniknutí kouře udržováním vyšší hladiny tlaku v porovnání s přilehlými prostory. Neposkytují žádnou ochranu přímo v místě požáru, ale zabraňují jeho šíření do hlavních únikových cest.

Další kroky

 Colt může poskytnout poradenství s návrhem systémů odvodu kouře a zplodin. Colt nabízí technické poradenské služby pro všechny realizované projekty. Prosím, kontaktujte Colt pro další informace.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited