Smokemaster SM5 automatická kouřová zástěna

Kouřová zástěna Smokemaster slouží k ohraničení kouře a zplodin hoření v navrženém kouřovém úseku a zabraňuje tím nekontrolovanému rozšíření požáru do dalších úseků. Je certifikována v souladu s normou EN 12101-1 a splňuje klasifikační třídu D120.

Výhody:

  • Vysoký výkon - SmokeMaster SM5 je zkonstruován pro výdrž 1.000 cyklů při okolní teplotě v rozmezí od 0°C do
    60 °C tak, aby vydržel nápor horkého vzduchu a kouře při teplotách až do 600°C, po dobu až 120 minut (pouze jednou).
  • Široká škála možností - konstrukce Smokemasteru SM5 lze vhodně přizpůsobit technickým omezením. Všechny systémové komponenty - kryt, tkanina, ukončovací profil, pohonný mechanismus – lze přizpůsobit potřebám Vašeho projektu.
  • Certifikovaná kvalita - Smokemaster SM5 je úspěšně testován a certifikován dle EN 12101-1 v nezávislých akreditovaných zkušebních laboratořích a nese označení CE. Splňuje klasifikaci podle teploty/času D120/600 °C a DH 120/1049°C. Tkanina je testována dle EN 13501-1.
  • Konfigurace a velikosti - Smokemaster SM5 je k dispozici jako samostatné zařízení i jako zdvojená horizontální nebo vertikální jednotka pro souvislé vedení při delších trasách; textilie se překrývají a vytváří kontinuální bariéru.
  • Samostatná kouřová zástěna je k dispozici o délce od 1.500 mm až do 4.580 mm a výšce spuštění od 500 mm až do 8.000 mm. Zástěna může být maximálně 5.000 mm dlouhá za předpokladu, že výška spuštění je omezena na 2.750 mm. Požadavek pro větší délkové rozměry bude splněn instalací několika horizontálních nebo vertikálních jednotek vedle sebe, které pak vytvářejí souvislou zástěnu v požadované délce.
  • Typy pohonu - Typ G (gravitační) – kouřová zástěna je spuštěna do provozní polohy řízeným způsobem a na předem stanovenou úroveň působením gravitace, a to buď na základě přijetí signálu nebo při přerušení napájení motorů.
  • Typ D (Drive) - kouřová zástěna je spuštěna do provozní polohy řízeným způsobem na předem stanovenou úroveň na základě přijetí signálu. Kouřová zástěna může být také stažena do přechodné polohy, například nad eskalátorem, kde vydrží v této poloze po určitou dobu než dojde k dalšímu spuštění.
  • Ovládací systém - Smokemaster SM5 může být začleněn jako součást systému odvodu kouře a tepla, anebo může být samostatně napojen na systém elektrické požární signalizace (EPS).

Projektová podpora

Rádi Vám poskytneme projektové služby a speciální službu pre-order. Kontaktujte nás, prosím, pro více informací týkajících se používání, specifikace, instalace a servisu jednotek Smokemaster.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited