Fremach Morava Kroměříž

Výrobce plastových dílů palubních desek pro přední výrobce automobilů hledal řešení příliš vysokých teplot v hale vstřikování plastů. Z více oslovených dodavatelů byla vybrána firma Colt, která nabídla za rozumné investiční náklady sytém adiabatického chlazení CoolStream s velmi nízkými provozními náklady, který poskytuje komplexní úpravu vzduchu včetně aktivního chlazení.

Jednotky CoolStream jsou plně napojeny na nadřízený řídící systém budovy prostřednictvím protokolu ModBus.

Dvoulodní hala 35x54x9 m. Vnitřní technologická tepelná zátěž byla stanovena na 250 kW. Instalováno je 6 jednotek CoolStream 16B s celkovým  adiabatickým chladícím výkonem cca 360 kW. Po celé ploše haly se pohybuje mostový jeřáb. Z toho důvodu bylo nutno provést distribuci chladícího vzduchu méně efektivním způsobem z podstropního prostoru nad jeřábovou dráhou.

Informace o projektu
  • Lokalita: Kroměříž, Česká republika
  • Colt řešení: denní větrání, adiabatické chlazení
  • Produkt: CoolStream S, Typhoon
Případová studie

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited