Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o.

Systém chlazení CoolStream poskytuje velký chladicí výkon při provozních nákladech, které jsou srovnatelné s náklady na pouhé mechanické větrání. Systém chlazení CoolStream poskytuje velký chladicí výkon při provozních nákladech, které jsou srovnatelné s náklady na pouhé mechanické větrání. Systém chlazení CoolStream poskytuje velký chladicí výkon při provozních nákladech, které jsou srovnatelné s náklady na pouhé mechanické větrání. Systém chlazení CoolStream poskytuje velký chladicí výkon při provozních nákladech, které jsou srovnatelné s náklady na pouhé mechanické větrání.

Cílem projektu bylo zlepšit klimatické podmínky v místech pohybu obsluhy strojních zařízení. Colt navrhl chladicí systém založený na adiabatických chladičích CoolStream. Distribuce vzduchu je realizována textilními vyústkami, které jsou umístěny nad uličkami mezi stroji.

Navržený systém chlazení poskytuje velký chladicí výkon při provozních nákladech, které jsou srovnatelné s náklady na pouhé mechanické větrání. Realizovaným projektem se dosáhlo toho, že i během léta lze udržovat teplotu vzduchu na pracovištích v přijatelných mezích. Pro odsávání odpadního vzduchu se využívá stávající VZT systém a otevíratelné části světlíků.

Informace o projektu
  • Lokalita: Louny, Česká republika
  • Colt řešení: denní větrání, adiabatické chlazení
  • Produkt: CoolStream S
Případová studie

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited