Adiabatické chlazení Colt CoolStream S

CoolStream S je systém přirozeného chlazení a větrání, který funguje podle principu adiabatického odpařování. Adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti

Adiabatické chlazení Colt CoolStream S
 • Kühlen
  Chlazení
 • Větrání (venkovní vzduch)
  Větrání (venkovní vzduch)
 • Regulace odváděného vzduchu
  Regulace odváděného vzduchu
 • Filtrace (venkovní vzduch)
  Filtrace (venkovní vzduch)

Komfortní pracovní prostředí podle adiabatického chlazení

V režimu větrání dopravuje systém do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení. Vzduch je ochlazován odpařováním vody. Systém využívá běžnou pitnou vodu. Voda je pravidelně měněna, aby nedocházelo k tvorbě vápenných usazenin. Výměna vody probíhá průběžně, přičemž je zajištěn plný chladicí výkon. Vysoce účinné desorpční médium s tloušťkou 150 mm, zajišťuje zvlhčovací účinnost až 90 %. Na konci každého dne je voda ze zařízení automaticky vypouštěna a desorpční médium je vysušeno. Tím je zaručen velmi čistý a hygienický provoz.

Systém CoolStream S je nabízen v osmi velikostech. Systém může být vybaven čtyřmi axiálními nebo radiálními ventilátory, které umožňují splnit veškeré požadavky od vysokého výkonu po naprosto tichý provoz. Pro každý projekt je tedy možné najít vhodné zařízení. Pokud by však došlo ke změně návrhových podmínek, zařízení se díky variabilnímu výkonu automaticky přizpůsobí.

Systém CoolStream S je k dispozici také ve variantě bez ventilátoru (označuje se jako CoolStream V). Tento systém se používá v případě, když je nutné adiabatické chlazení doplnit ke stávající VZT jednotce. Výhodou CoolStream V je velmi snadná a rychlá instalace.

CoolStream S se spodním výstupem vzduchu nainstalovaný na střeše objektu
CoolStream S se spodním výstupem vzduchu nainstalovaný na střeše objektu
CoolStream S s horním výstupem vzduchu nainstalovaný vedle objektu
CoolStream S s horním výstupem vzduchu nainstalovaný vedle objektu
CoolStream V s horním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce
CoolStream V s horním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce
CoolStream V s bočním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce
CoolStream V s bočním výstupem vzduchu připojený k VZT jednotce

Vlastnosti systému

Systém se skládá z hliníkové skříně odolné proti korozi a vany na vodu, která je opatřena ochranným povlakem. Veškerý spojovací materiál je vyroben z hliníku/V2A.

 • Nejvyšší stupeň hygieny: vodní hospodářství, přiváděný vzduch bez vodních kapek a spolehlivý provoz zaručují splnění VDI 6022 („Hygienické požadavky na vzduchotechnická zařízení“).
 • Volitelně vestavěná uzavírací klapka zabraňuje samovolnému proudění chladného vzduchu do místnosti.
 • CoolStream S v nejmenším provedení s provozní hmotností pouhých 230 kg lze snadno instalovat na každou střechu.
 • Chlazení odpařováním je 4 až 7 krát levnější než konvenční systémy.
 • Nízké pořizovací, provozní a servisní náklady, typicky 1 kW elektrické energie a 50 litrů vody na 10 000 m3/h chlazeného venkovního vzduchu. Vysoký výkon adiabatického chlazení, účinnost až 90 %.
 • Plně automatické digitální ovládání s dotykovým displejem, s funkcí Master / Slave až pro 16 zařízení, snadno použitelné dálkové ovládání a připojení k externím řídicím systémům.
CoolStream montáž ze strany

Chlazený vzduch je nasáván do místnosti obvykle střechou prostřednictvím přívodního systému Coltair. Tam, kde je CoolStream napojen na vzduchotechnickou jednotku, je užíváno boční připojení.

CoolStream montáž se shora

Pokud má nainstalovaný CoolStream přiléhat k budově, obvykle je užíváno horní spojení.

CoolStream montáž zespod

Ochlazený vzduch je přiváděn do místnosti systémem vzduchového potrubí Coltair. Boční připojení ke vzduchovému potrubí je typicky určeno pro jednotky umístěné vedle budovy. Jestliže je zařízení instalováno na zemi, přiváděný vzduch je nejprve dopravován vzhůru. K tomu účelu je určeno horní připojení ke vzduchovému potrubí. V klasickém provedení s připojením ke vzduchovému kanálu dole je CoolStream S určen k montáži na střechu.

Filtrace třídy EU4

Adiabatická chladící jednotka CoolStream S může být doplněna filtračními panely s filtrací třídy  EU4 (případně EU7), což z ní činí kompaktní jednotku vyhovující pro přípravu chladícího a větracího vzduchu pro pobytové a pracovní prostory, bez nutnosti doplňování dalších externích doplňkových zařízení.

Katalog ke stažení
V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited