Odvětrání garáží

Odvětrání garáží

U garáží nebo podzemních parkovišť je potřeba při eventuálním hasičském zásahu odvádět kouř a teplo a zasaženou oblast odvětrat. Systémy odvětrání uzavřených garáží jsou často kombinovány s funkcí odvětrávání zplodin z aut, aby se zabránilo nahromadění výfukových plynů v běžném každodenním provozu garáže.

Systémy obvykle zahrnují požární klapky, potrubní rozvody, odtahové a proudové ventilátory.

Alternativy a způsoby vedení rozvodů vzduchotechniky

Colt nabízí systémy s impulzními nebo indukčními proudovými ventilátory, které nahrazují konvenční systémy. Tyto systémy jsou sestaveny z ventilátorů o relativně malých rozměrech, které jsou umístěny po ploše garáže tak, aby odvedly kouř a teplo směrem ven z uzavřeného prostoru parkoviště. Důsledkem toho není potřeba rozvádět vzduchotechniku celým prostorem garáže. Toto může významně snížit zastavenost prostoru a tím vytvořit na parkovišti více místa.

Colt nabízí speciálně pro tento účel navržené impulzní ventilátory Jetstream a indukční ventilátory Cyclone.

Návrh projektu

Účinnost alternativních způsobů odvětrání je testována v simulovaných počítačových podmínkách s využitím softwaru pro analýzu CFD. Díky CFD lze přesně předvídat proudění vzduchu v daném prostoru a míru kontaminace teplem a kouřem s ohledem na členitost prostoru garáže. Tato úroveň projektování nemůže být realizována žádným jiným způsobem. Colt nabízí kompletní modelování systému softwarem CFD a veškerou technickou dokumentaci pro místně příslušné úřady. Dokumentace je nezbytná pro schválení projektu.

Podívejte se na naši aktuální brožuru, která přináší podrobnější popis celého systému včetně příslušných standardů.

Kontaktujte nás. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti navrhování systému odvětrání a odvětrání garáží.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited