Stölzle-Union Heřmanova Huť

Projekt pro zlepšení klimatických podmínek

Firma Stölzle-Union výrazně investuje do modernizace sklářské výroby ve své provozovně v Heřmanově Huti. Společnost Colt se stala významným partnerem pro oblast požární ochrany a odvodu technologického tepla a klimatizace výrobních prostor.

V průběhu sklářské výroby vzniká veliké množství odpadního tepla. Nově postavená hala třídění, kontroly kvality a balení byla již od počátku vybavena systémem energeticky úsporného adiabatického chlazení, zatímco sousední stará hala byla stále vybavena konvenčním systémem kompresorové klimatizace. Již po prvním roce provozu provozovatel  vyhodnotil, že rozdíl v energetické náročnosti je tak veliký, že se vyplatí vyměnit chlazení i na staré hale za adiabatický systém. Při realizaci druhé fáze bylo v maximální míře využito stávající funkční zařízení jako základ systém adiabatického chlazení, což snížilo investiční náklady druhé fáze projektu.

Investor se obrátil na společnost Colt se žádostí o dodání projektu a řešení pro zlepšení klimatických podmínek pracovního prostředí uvnitř jeho závodu na výrobu skleněných lahviček pro farmaceutické účely. Pří výrobě skla vzniká v hale velké množství odpadního tepla, které je jednak kvůli zajištění kvality výroby, jednak kvůli udržení komfortních pracovních podmínek, nutné odvádět ven z budovy.

  • Hala studeného konce sklářské výroby - čistý prostor pro balení lahviček pro farmaceutické účely rozměry haly 38x20x8m.
  • 5 ks adiabatických chladičů CoolStream S velikosti 16 s distribucí vzduchu prostřednictvím decentralizovaných komponentů Coltair a textilními vyústkami, ochlazený vzduch je dodáván nad laminární strop čistých prostorů.
  • Mechanický odvod vzduchu prostřednictvím střešních odsávacích ventilátorů Typhoon.
  • Celkový vzduchotechnický výkon 58 000m3/h.
  • Maximální chladící výkon 168kW.
  • Elektrický příkon (včetně odsávacích ventilátorů) 15kW.
Informace o projektu
Případová studie

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited