Avion Shopping Park Ostrava

Společnost Colt dodala a instalovala na přistavovanou budovu v části JIH - Nákupní galerii Strip Mall a v části SEVER - SO 401.1 certifikovaný systém pro přirozené odvětrání pomocí SOZ klapek, nainstalovaných ve střešním plášti nad všemi koncesními prostory objektu. Pro případ vzniku požáru byly nainstalovány pevné kouřové zástěny, které zabrání šíření kouře do dalších kouřových sekcí. Hlavním cílem instalace SOZ je odvést teplo a kouř mimo odvětrávaný prostor tak, aby nedocházelo k nahromadění těchto látek v odvětrávaném prostoru a byla zachována vrstva relativně čistého vzduchu nad podlahou. Tím se podstatně sníží panika unikajících osob, mohou se při evakuaci lépe orientovat a výrazně se zkrátí doba jejich evakuace. Klapky SOZ pro odvod kouře a tepla jsou ovládány pomocí centrálního pneumatického panelu napojeného na zdroj stlačeného vzduchu - kompresor se vzdušníkem, jehož objem je navržený tak, aby i po odpojení dodávky elektrické energie umožnil trojnásobné otevření a zavření jakýchkoliv dvou kouřových sekcí. Dodané klapky pro přirozené větrání plní při běžném provozu funkci denního větrání.

Informace o projektu
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited