Excalibur City Hatě

 

Velmi specifická budova a její střecha vyžadovaly zvláštní systém větrání, který by nákupní centrum ochránil v případě vzniku požáru. Tento úkol připadl společnosti Colt, která dodala systém nuceného odvodu tepla a kouře - použitá zařízení: stěnové mechanické ventilátory W-Liberator. 

 

Informace o projektu
© 2022 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions