UniMeC kampus fakulty medicíny UK, Plzeň

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a je jednou z nejstarších v Evropě a zároveň jednou z největších. Má 17 fakult - z toho 6 lékařských. Plzeňská fakulta je oblíbená zejména pro své lékařské a stomatologické programy nabízené v angličtině.

Výstavba budov a vybavení kampusu UniMeC si vyžádala investice v celkové výši 2,0 miliardy Kč.

Fakulta získala investiční podporu z fondů EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky této investici má fakulta kompletní moderní zázemí pro vzdělávání budoucích lékařů i výzkum, moderní prostory pro výuku a reprezentativní sídlo na jednom místě. V areálu jsou tři přednáškové sály, 23 učeben pro praktickou výuku a seminární místnosti, pět vyšetřoven, ambulance, 29 laboratoří, simulační centrum a také studovny, pracovny, šatny a garáže. Do nového kampusu se přestěhoval také děkanát, knihovna, menza a další zázemí pro studenty a učitele.

Společnost Colt navrhla a realizovala systém odvětrávání kouře a tepla v posluchárně, atriu, menze a garážích. Rozsah a složitost systému odvětrávání kouře a tepla řadí tento projekt mezi nejzajímavější projekty, na kterých společnost Colt CZ v loňském roce pracovala.

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: info@cz.coltgroup.com

Sledujte nás > YouTube LinkedIn

 

Informace o projektu
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited