SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s

Při zrání betonu je produkováno velké množství tepla, které podporuje jeho vyzrávání. Je však nutno zajistit, aby zrání betonu probíhalo stále stejně a tedy aby teplota ve zrací hale byla pokud možno stabilní. V letních měsících a částečně i v přechodném období je proto nutné přebytečné teplo odvádět. Zároveň je nutno zachovat vysokou relativní vlhkost a zajistit vysokou homogenitu vnitřního prostředí.

Pro chlazení zrací haly byl zvolen systém přímého odpařovacího chlazení přiváděného vzduchu. Adiabaticky chlazený čerstvý vzduch je přiváděn pod spodní podlaží zrací haly. Adiabatická chladící komora pracuje s oběhem procesní vody a je vybavena sklolaminátovým desorpčním mediem.

Ve zrací hale je doplněn destratifikační systém, který nasává teplý vzduch z horních partií haly a distribuje jej taktéž do spodního podlaží haly. Zde je destratifikovaný vzduch směšován s chladícím vzduchem, aby byla dosažena vyšší homogenita vnitřního prostředí než jakou by bylo možno dosáhnout prostým chlazením.

Přebytečný vzduch je přirozeně odváděn přetlakově prostřednictvím 2 ks stěnových žaluziových klapek FCO.

  • VZT výkon pro adiabatické chlazení:  20.000m3/h (plynulá regulace).
  • Chladící výkon: 60kW (vztaženo ke snížení teploty vnějšího vzduchu).
  • VZT výkon pro destratifikaci: 42 000m3/h (plynulá regulace).
Informace o projektu
  • Lokalita: Ledčice, Česká republika
  • Colt řešení: denní větrání, adiabatické chlazení
  • Produkt: CoolStream S, FCO
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited