Systém přirozeného větrání Colt

V klimatizaci používané větrací jednotky pro přirozené větrání, mezi které patří jak přívodní, tak odvodní systémy, fungují na principu vztlaku při teplotním rozdílu mezi podlahou a střechou. Chovají se stejně jako systémy pro odvod kouře
a tepla. Protože zde pracujeme s neviditelným vzduchem, je nutné vzít v úvahu řadu skrytých faktorů, se kterými má Colt od roku 1931 bohaté zkušenosti.

Systém přirozeného větrání Colt

Systém přirozeného větrání Colt

Přirozené větrání umožňuje snadno a efektivně:

 • ovládání ventilace za nulové náklady,
 • automatický odvod kouře a tepla v případě požáru,
 • jasný vstup denního světla,
 • bezhlučný provoz větrací jednotky,
 • větrání snižující hlukové emise,
 • recirkulaci tepla,
 • žádná statická elektřina,
 • méně prachu,
 • žádná kontrakce a deformace materiálu,
 • žádné spóry hub a plísní,
 • příjemné vnitřní klima,
 • méně zdravotních problémů,
 • chlazení vzduchu šetrné k životnímu prostředí, 
 • energetická úspornost,
 • nízké instalační a provozní náklady.

Větrací systém podle aktuálních Evropských norem a platných směrnic

Systém přirozeného větrání Colt
Klimatizace Colt – větrací systém typu FCO

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme řízené větrání a přívod vzduchu v souladu s nejnovějšími Evropskými normami a platnými směrnicemi, které plní nejen funkci denního přirozeného větrání, ale v případě požáru slouží zároveň jako odvod kouře a tepla.

Co jsou systémy přirozeného větrání?

Jedná se o přirozené větrací systémy, s jejichž pomocí je řízen přívod a odvod vzduchu. Pokud je to nutné, jsou opatřeny kulisami tlumícími hluk. Jsou vhodné pro větrání za každého počasí a díky transparentním lamelám ze skla nebo polykarbonátu mohou umožňovat přívod dodatečného množství zdravotně příznivého denního světla do budovy. Některé větrací systémy Colt pracují také s rekuperací tepla.

K tomu patří také větrací klapky, které mohou být díky svému plochému tvaru vhodné i pro komerční projekty. Více informací o našich systémech přirozeného větrání najdete v přehledu výrobků.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited