Panorama, Plzeň

Slunolamy, řízení světla & ochrana před dešťovou vodou Slunolamy, řízení světla & ochrana před dešťovou vodou

Projekt Panorama Plzeň představuje moderní byty v lokalitě s výbornou dostupností MHD a služeb. Přes umístění uvnitř města se jedná o relativně velmi klidné místo s možností vycházek v přírodní nivě řeky. Standard zahrnuje krytá parkovací místa, využití recepční služby, nádherný výhled z horních pater objektu a intimní pobytový prostor tiché zahrady uvnitř vnitrobloku. 

Obytný komplex vznikl na místě původního průmyslového areálu v centrální části Plzně. Doplněním blokové zástavby koncepce respektuje stávající a okolní urbanistickou strukturu. Uvolněním vnitrobloku s vyloučením pojezdu, parkování vozidel i pohybu cizích osob a navržením ozeleněných relaxačních ploch nad podzemními garážemi jsou vytvořeny podmínky pro kvalitní a klidné bydlení.

V členění fasád a umístění balkonů a teras lze vysledovat orientaci dispozic za sluncem. Prosklení zajišťuje obyvatelům světelný komfort v jednotlivých bytech a zároveň udržuje měřítko fasád v souladu se zástavbou v širším okolí. Fasáda je zvenčí osazena stínicím lamelovým systémem Structural pro zajištění komfortu uvnitř budovy. Structural je lamelový systém pro instalaci na fasády, který má jak funkční, tak architektonickou funkci a zvyšuje estetické vnímání budovy. 

Více zde Structural - slunolam, řízení denního světla a ochrana před účinky dešťové vody

Informace o projektu
  • Lokalita: Plzeň, Česká republika
  • Colt řešení: slunolamy a fasádní systémy, stínicí systémy
  • Produkt: Structural
Produkty
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited