Caloris - klimatizační systém založený na vodním okruhu

Caloris je tepelné čerpadlo voda/vzduch s centralizovaným ovládáním, vhodné pro instalaci uvnitř budov;
jedna z nejtišších a nejmenších jednotek na trhu.

 

Topný a klimatizační systém vytápění a klimatizace se zpětným získáváním tepla, založený na principu tepelných čerpadel propojených neutrálním vodním okruhem

Caloris je vhodný pro současné alternativní vytápění, chlazení a klimatizaci. Zpětné získávání tepla, ukládání a vzájemná výměna tepelné energie mezi jednotlivými prostory jsou možné při libovolném nastavení podmínek vnitřního prostředí jednotlivých klimatizovaných prostorů. Využitím vlastní akumulace hmoty budovy se Colt Caloris stává nízkoenergetickou, nákladově efektivní, bezpečnou, flexibilní, spolehlivou a k životnímu prostředí šetrnou alternativou ostatních běžných klimatizačních systémů. 

Popis topného a klimatizačního systému

Klimatizační systém Caloris je založen na decentralizovaném principu individuálních tepelných čerpadel s reverzním cyklem propojených do jednotného systému jednoduchým vodním okruhem. Voda energetického okruhu je udržována na stabilní teplotě okolního prostředí budovy mezi 15-30°C, přičemž nejvyšší účinnosti dosahuje ve středních hodnotách 20-25°C. Neutrální teplota energetické vody umožňuje využít pro rozvod jakékoli běžné potrubí včetně cenově výhodného a kvalitního plastového potrubí. Potrubí není izolováno, neboť výměna energie mezi vodou a okolím přispívá ke stabilitě a energetické úspornosti systému. Vodní okruh není technicky limitovaný a umožňuje vytvořit systém
o libovolných rozměrech, počtech vnitřních jednotek i celkových výkonech.

Hlavní komponenty systému vytápění a klimatizace

Vnitřní podstropní jednotky Caloris - lokální tepelné čerpadlo.

 • Vnitřní vertikální nástěnné jednotky Caloris - lokální tepelné čerpadlo.
 • Centrální zdroj energie pro topení a chlazení - tepelné čerpadlo vzduch/voda.
 • Vodní okruh propojuje jednotlivé vnitřní jednotky jednak navzájem, jednak s centrálním zdrojem energie.
 • Řídící systém - lokální prostorové ovladače propojené centrálním řídícím systémem umožňují týdenní programování, spolupráci se systémem vstupních karet nebo BMS systémem, kontrolu obsazenosti místností, sumarizaci spotřeby jednotlivých jednotek.

Vlastnosti a výhody systému vytápění a klimatizace

Individuální nastavení hodnot pro každý prostor.

 • Možnost současného vytápění a chlazení v různých prostorech.
 • Nízké provozní náklady.
 • Rekuperace energie, vzájemné využití odpadního tepla chlazení v topném režimu v jiných prostorách.
 • Schopnost uložení tepelné energie do vodního okruhu a vlastní akumulační hmoty budovy umožní její pozdější využití.
 • Variabilní provedení vnitřních jednotek - podstropní, nástěnné.
 • Nenáročná instalace - jednoduchý energetický rozvod neutrální vody o teplotě interiéru budovy - neizolovaný plastový dvoutrubkový rozvod.
 • Regulační stabilita systému.
 • Spolehlivost - případná porucha na jedné jednotce neovlivní funkci celého systému.
 • Variabilita zdroje tepla - je možné využít centrální tepelné čerpadlo, ale i jakékoliv jiné zdroje chladu a tepla - geotermální, dálkové apod.

Projektová podpora

Rádi Vám poskytneme projektové služby a podporu.  Kontaktujte nás, prosím, pro více informací týkajících se používání, specifikace, instalace a servisu systému Caloris.

Produktový list
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited