Hotel Yazz Praha

Společnost Colt byla vyzvána, aby pro budovu hotelu Yazz dodala řešení pro odvod tepla a kouře v případě požáru. Tento systém pomůže v případě vzniku požáru zajistit bezpečný únik osob z budovy a usnadní likvidaci požáru. Mechanické ventilátory Liberatory mohou v případě potřeby mohou sloužit i pro denní větrání.

Informace o projektu
  • Lokalita: Praha, Česká republika
  • Colt řešení: odvod tepla a kouře, požární ventilátory 
  • Produkt: W-Liberator s flapem
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited