Fakulta humanitních studií, UK

Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu UK

Přestavbou objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu Univerzity Karlovy vznikla nová budova Fakulty humanitních studií. Okolo nově vytvořené centrální dvorany jsou ve třech podlažích umístěny posluchárny, učebny, odborné pracovny, knihovna a související provozy (služby). Přestavovaný objekt je v 1. podzemním podlaží propojen s ostatními částmi stavby, to je s objekty kolejí a přesunuté menzy. Potřebná nová parkovací stání jsou umístěna ve 2. podzemním podlaží a v průjezdu v 1. podzemním podlaží a na severní části pojízdné střechy nad 1. podzemním podlažím.

Zatímco interiéry budovy byly podrobeny rozsáhlé rekonstrukci tvar budovy a její vnější vzhled zůstaly zachovány. Prvkem, který je nový a který zásadně změnil pohyb lidí uvnitř budovy je centrální dvorana. Dvorana slouží jako sociální centrum fakulty a zároveň jako prostorové propojení všech podlaží. Společnost Colt dodala a nainstalovala 76 jednotek Coltlite CLT pro přirozené větrání a 2 jednotky Firelight Duo. Coltlite jednotky jsou instalovány "v kruhu" nad vnitřním atriem budovy.

Informace o projektu
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited