Europasta SE, divize Litovel

Instalace adiabatického chlazení v závodu na výrobu těstovin Europasta SE; ; foto archiv firmy Europasta SE Instalace adiabatického chlazení v závodu na výrobu těstovin Europasta SE Instalace adiabatického chlazení v závodu na výrobu těstovin Europasta SE Instalace adiabatického chlazení v závodu na výrobu těstovin Europasta SE Instalace adiabatického chlazení v závodu na výrobu těstovin Europasta SE

Výrobní závod společnosti Europasta SE s kapacitou výroby těstovin 60 000 t za rok je v současnosti největším výrobcem těstovin ve střední Evropě. Závod prošel rozsáhlými modernizacemi, které zvýšily jeho hodinovou kapacitu až na současných 14 tun těstovin za hodinu na pěti výrobních linkách.

Po provedeném průzkumu podmínek v hale navrhl Colt zachování stávajícího systému VZT a jeho rozšíření o systém adiabatického chlazení CoolStream.

Toto řešení umožnilo dosáhnout požadované změny klimatu v hale a optimalizovat investiční náklady. Řešením je decentralizovaný, chladicí adiabatický systém doplněný o odsávací ventilátory umístěné na střeše haly. Chladicí systém přivádí chlazený vzduch textilními vyústkami cíleně do míst exponovaných pracovišť. Tím je umožněno vytvoření co nejlepších pracovních podmínek přímo na vybraných pracovištích. Chlazený vzduch se šíří dál do celého prostoru haly i do míst, kde se lidská obsluha strojů nezdržuje.

Informace o projektu
Případová studie

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions