Greiner Assistec s.r.o.

Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec; foto archiv firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec; foto archiv firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec; foto archiv firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec Instalace systému adiabatického chlazení v hale na vstřikování plastů firmy Greiner Assistec

Firma Greiner Assistec s.r.o. provozuje ve dvou halách 51 kusů vstřikovacích strojů. S nárůstem počtu strojů v posledních letech až na současný stav rostla i teplota ve výrobních halách, která v letních měsících dosahovala hodnot 39,5 – 40,0 °C. Vzhledem k možnostem technologie byl ve spolupráci s investorem stanoven cíl - udržet klima v halách pod kontrolou a nepřekročit v letních měsících hraniční teplotu 29,0 °C. Colt navrhl projekt s využitím veškerých zkušeností z obdobných
projektů. Řešením je systém adiabatického chlazení CoolStream kombinovaný s odtahovými ventilátory Typhoon.

 Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com nebo se s námi spojte telefonicky: 251 556 665.

Sledujte nás >

YouTube

LinkedIn

Více také na www.coolstream.cz

Informace o projektu
Případová studie

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited