Začínáme projektovat v REVIT

srp 2015

Součástí naší projekce je zajištění kompletního inženýringu, tj. zpracování všech stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, TD, DPS), a zajištění vyjádření včetně komunikace s příslušnými orgány.

Pro tvorbu projektové dokumentace využíváme software Autodesk Autocad LT 2012. 

V současné době společnost Colt přechází k projektování ve 3D.  Používáme software Autodesk Revit MEP, což je nástroj založený na principu informačního modelu budovy (BIM). Hlavní předností BIM modelu je jednoduchost a kompatibilita zpracování jeho dílčích částí (stavební část, domovní technika TZB). 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited