[PŘÍPADOVÁ STUDIE] Vyšší produktivita díky chladnějšímu klima

pros 2021

VETROPACK KYJOV: zaměstnanci si pochvalují chladnější klima a méně prašné prostřední v hale. V letních měsících se jim lépe dýchá, vzduch bez výparů je o 5 až 7 stupňů chladnější.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited