Výroční zpráva společnosti Colt Group 2017

řijn 2018

Skupina Colt Group pokračovala v trendu kontinuálního navyšování výkonu a na trzích ve Velké Británii a kontinentální Evropě dosáhla rekordních výsledků. Ty byly důsledkem silného růstu tržeb v souladu se strategií zaměřenou na stávající geografickou stopu a rostoucím podílem v segmentu Servisu a údržby.

Klíčové zakázky v rámci Evropského programu pro kontrolu klimatu, tři zakázky v divizi Průmyslové ventilace v segmentu hutnictví pro slévárny hliníku i dosud největší britský projekt v historii firmy, ty všechny přispěly k dosažení těchto výsledků. Mimo to také akvizice, technologická inovace a řada procesních i strategických změn podpořily výsledky skupiny Colt Group v roce 2017.

Výroční zpráva Colt Group 2017 zde

Výroční zpráva Colt Group 2017

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited