Servis adiabaticky chladících jednotek CoolStream

pros 2023

Jak je to se servisem a údržbou adiabaticky chladících jednotek CoolStream?

Servis a údržba adiabaticky chladících jednotek CoolStream jsou ve své podstatě nenáročné. Údržba se provádí dvakrát do roka a to na jaře, na začátku chladící sezóny, kdy je spuštěn přívod vody a na podzim, tedy na konci chladící sezóny, kdy je vypnut přívod vody, aby nezamrzl. Servisní technik firmy Colt International, s.r.o. provede běžnou kontrolu všech komponentů a provede záznam o servisu, případně provede nutné provozní opravy. V případě poruchy jednotka vysílá signál, který je buď zobrazen textově kódem poruchy u ovládání Cortiva nebo u ovládání Plexus jednotka vysílá světelnou signalizaci o poruše a pro přesnější identifikaci závady se servisní technik může připojit k ovládání jednotky.


Provoz adiabaticky chladící jednotky CoolStream je plně automatický. Jednotka se v průběhu chladící sezóny dokáže postarat sama o sebe. Sama si řídí vypouštěcí a napouštěcí cykly při chlazení, hlídá si teplotu vody a v případě vysoké teploty vody jí jednotka vypustí, jednotka si také hlídá tlak přívodní vody, což určuje dobu napouštění a obecně si kontroluje svůj bezvadný chod. Desorpční panely jsou pravidelnou automatickou výměnou vody účinně chráněna proti zanášení vodním kamenem. V případě tvrdé vody je možno nastavit výměnu vody častěji.


Oproti původním adiabatickým chladičům, o jejichž jednotlivé kroky bezpečnosti a hygieny provozu se musel neustále starat technik, je provoz moderního adiabatického chladiče CoolStream nenáročný a téměř bezúdržbový.

Více info zde Servis a údržba - Colt CZ (coltinfo.cz)

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited