Proč „jednoduché technické řešení“ nemusí být „nejvýhodnější“

řijn 2020

(10 min čtení; autor článku: Dušan Příbrský, Ing.) Zvyšující se komplexita společnosti a světa kolem nás vede k nárůstu složitosti a komplexity techniky související s životem společnosti. Ve vyspělých zemích se zvyšuje  cena pracovní sily a proto je možné a také nutné nahrazovat lidskou práci výkony automatizovaných technických zařízení. Výrobní haly jsou plné nejmodernějších výrobních technologií, robotů a manipulátorů, které nahrazují většinu původních pracovníků. Přečtěte si, jak vypadá současná úroveň techniky a automatizace v oblasti adiabatického chlazení. Konstrukce jednotek CoolStream je plně srovnatelná s běžnými standardy vzduchotechniky.

Adiabatické chlazení je vzduchotechnický systém s aktivním chlazením?

Před 50 až 100 lety se technika nacházela na jiném stupni vývoje, ale už tehdy byla v podstatě schopná plnění srovnatelných úkolů jako dnes. Konstrukce automatických strojů a systémů však byla náročnější a jejich nahrazení lidskou obsluhou pak jednodušší a levnější alternativou. Národní divadlo v bylo už v roce 1883 vybaveno na tehdejší dobu pokročilou vzduchotechnikou doplněnou adiabatickým chlazením. Funkčnost tehdejších technických aplikací však silně závisela na pravidelné údržbě provozním personálem. Celý systém se zapínal ručně na začátku provozu divadla a po představení ručně vypínal, regulace probíhala  podle pocitů obsluhy a nikoliv dle pokynů MaR systému vydávaných na základě údajů teplotních čidel. Uzavírání vzduchotechnických kanálů bylo u sofistikovanějších systémů prováděno v prostoru jejich umístění ručním uzavřením klapky, nebo pouhým vložením těsnicí výplně do otvoru u zařízení jednodušších.

Historický adiabatický chladič bylo nutné každý večer ručně vypnout, vypustit a vyčistit a druhý den před začátkem pracovní doby opět uvést  do provozu. Pokud byly tyto výkony jednorázově zanedbány, nedošlo k žádným významným škodám, avšak při dlouhodobém ignorování údržby a čištění  postupně rostlo nebezpečí postupné kontaminace a zvyšovala se  hygienická rizika. Po delší době bez údržby by se systém postupně stával nefunkčním. Největším problémem je plíživost takových změn, takže uživatel si ani nevšimne, že je chlazení už prakticky nefunkční, a pouze si uvědomuje nespokojenost s výkonem, aniž by si pamatoval, jak skvěle pracovalo zařízení při správné údržbě.

Do tohoto stavu se zařízení může dostat vinou nevhodné redukce počáteční investice a zjednodušením technického provedení systému.

Kdo je dnes schopen provozovat manuální zařízení? Kdo je ochoten vyčlenit personál pro obsluhu zařízení neschopných plně automatického provozu?

Z pohledu dnešního stavu techniky a úrovně řídicích systémů je v současné době běžné, že vzduchotechnika je vybavena sofistikovaným systémem řízení a technickým provedením, které umožňuje dlouhodobý provoz bez nutnosti zásahů obsluhy a minimalizované výkony údržby a servisu. V praxi to běžně znamená vybavení automaticky uzavíratelnými klapkami, účinnou filtrací s indikací znečištění a řídicím systémem schopným udržovat nastavené hodnoty, rozdílné pro různé režimy haly podle časového programu a zobrazujícím provozní údaje v přehledné, snadno ovladatelné aplikaci.

Systém adiabatického chlazení CoolStream je konstruován jako moderní vzduchotechnický systém a je vybaven standardními vzduchotechnickými prvky, jako jsou těsné uzavírací a směšovací klapky ovládané servopohonem, plnohodnotné vzduchotechnické filtry různých stupňů filtrace, elektronicky řízené ventilátory s přímým řízením otáček i moderní řídicí systém měření a regulace (MaR) s přehlednou vizualizací hodnot a týdenním programováním provozu. Konstrukce skříně je celokovová hliníková, teplotně stabilní a plně odolná proti UV záření. Celý systém provozu a hygienického čištění je plně automatizován a po celou dobu mezi servisními prohlídkami nevyžaduje zásahy a údržbu provozovatelem.

„Soubor těchto vlastností zajistí dlouhodobě kvalitní pracovní prostředí a dlouhodobou správnou funkci systému, nevyžadující neustálou péči provozovatele či uživatele haly, který se tak může nerušeně věnovat svým hlavním úkolům a svému poslání.“

 

Zaujal Vás tento článek? Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com nebo se s námi spojte telefonicky: 251 556 665.

Sledujte nás > YouTube  LinkedIn

Od 50. let 20. století je Colt průkopníkem v oblasti odvodu kouře a tepla při požáru, poskytuje nejkomplexnější služby na trhu v oblasti požárních systémů, chlazení a jejich následného servisu,  naše znalosti a zkušenosti jsou tak bezkonkurenční.

Pokud se chcete dozvědět více o výhodách, které Vám může Colt nabídnout, kontaktujte nás, prosím.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited