[POZVÁNKA] Seminář Adiabatické chlazení

list 2018

Adiabatické chlazení

Datum a místo: 22.11.2018  Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou adiabatického chlazení a aktuální situací v této oblasti:

  • Možnosti adiabatického chlazení
  • Tepelná pohoda při adiabatickém chlazení
  • Adiabatické chlazení data center
  • Adiabatické chlazení pro odvod kondenzačního tepla
  • Kvalita vody a její úprava
  • Praktické zkušenosti z provozu
  • Ekodesing

Odborný garant semináře Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Podrobný program zde

Organizátorem semináře je STP - Společnost pro techniku prostředí.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited