ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů

břez 2023

Typickým výstupem simulace ORCA je grafické vyjádření rozložení teplot v projektu nebo video zobrazující proudění vzduchu. Výstup simulace ORCA: grafické vyjádření rozložení teplot - podélný řez teplota Výstup simulace ORCA: grafické vyjádření rozložení teplot - řez proudění koncentrace

V druhé polovině ledna firma COLT International zorganizovala pravidelné školení zaměstnanců z pražské a bratislavské kanceláře na modelovací a simulační program ORCA.

ORCA je zkratka pro Online Resource for Computational fluid dynamics Analysis. Česky je to: online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky tekutin – zde se nenechte zmást: tekutiny se dělí na kapaliny a plyny – např.: CO₂, kouř či dým a v našem oboru především vzduch. Výstupem je 3D model objektu, ve kterém lze analyzovat rozložení teplot, proudění tekutin , přestupy tepla, změny skupenství (např.: kondenzace), chemické reakce, koncentrace různých emisí nebo mechanická namáhání v postupu času – lze tedy vytvořit obrázek (např. před a po), ale také video zobrazující celý průběh. To vše pomáhá pro představu klienta o chování nebo funkčnosti poptávaného zařízení, ať se jedná o přirozenou ventilaci, adiabatické chlazení CoolStream, nebo systémy odvodu tepla a kouře (ZOTK). Zároveň analýza může posloužit hasičům, neboť v programu ORCA lze simulovat požár, viditelnost, proudění kouře a teplotní sálání. Simulace je vhodnější, snadnější a levnější než požární zkoušky.

Školení nakonec zvládli všichni na výbornou. ORCA přináší natolik snadný přístup k nástrojům simulace chování systému, že díky tomu může firma COLT International poskytnout zákazníkům model simulující výše zmíněné procesy, třeba jako podklad pro studii proveditelnosti nabízeného řešení nebo pro názornou ukázku chodu zařízení a vhodnosti jeho použití.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited