Adiabatické chlazení - účinná alternativa ke klasickým systémům chlazení

břez 2017

Adiabatické chlazení - účinná alternativa ke klasickým systémům chlazení

Adiabatické systémy jsou klimatizační systémy pracující na principu přirozeného odpařování vody. Tzv. adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti. Při průchodu teplého venkovního vzduchu navlhčeným desorpčním médiem dochází k výměně energie a tím je dosaženo výrazného snížení teploty vzduchu.

Více o adiabatickém chlazení

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited