Mýty a skutečnost: adiabatické chlazení

pros 2021

Mýty a skutečnost ...

Adiabatické chlazení není novou záležitostí. Používá se po celém světě a je zcela v souladu s platnými normami. Ačokliv si  získává stále větší popularitu, koluje o adiabatickém chlazení několik mýtů.

1. V České republice není podnebí vhodné pro chlazení adiabaticky

Naše zkušenosti s nainstalovanými systémy nám potvrdily, že opak je pravdou. Matematický model pro výpočet účinku adiabatického chlazení byl vyvinut na základě meteorologického standardu a jeho aplikací lze vytvořit věrnou simulaci teplot v budově při užití adiabatického chlazení.

2. Vliv počasí

Pravdou je, že na efektivitu systému má vliv počasí, resp. vlhkost venkovního vzduchu. Za mokra je účinnost systému nižší. Oproti tomu platí, že čím tepleji venku je, tím větší je chladicí účinek (10K nebo více ve vlně veder). To je v ostrém kontrastu s kompresorovým chladicím systémem, u kterého dochází k opaku a s vyšší venkovní teplotou se jeho výkon snižuje.

3. Práce ve vlhkém prostředí je nepříjemná

I zde je praxí ověřeno, že zvýšení vlhkosti zaznamená ve skutečnosti jen malé procento lidí. Také měření a testy podle normy ISO 7730, která stanovuje standard pohody na pracovišti, ukazují, že úroveň pohody je v adiabaticky chlazených prostorech zachována.

4. Nízký účinek

Účinek je skutečně nižší než u kompresorového chlazení za běžných podmínek panujících venku. Obecně však lze říci, že za těchto okolností je také potřeba chladit daleko nižší.

5. Velmi vysoká spotřeba vody

Spotřeba vody je asi 20 až 30 litrů na jednotku za hodinu. V České republice máme tu výhodu, že zde (zatím) není nedostatek vody. Náklady se pohybují kolem 80 Kč / m3 (vodné + stočné, atd.). Náklady na vodu jsou vzhledem k extrémně velké tepelné kapacitě vody při odpařování mnohem nižší než na el. energii a proto jsou i celkové provozní náklady nižší.

6. Je to tak jednoduché, že to nemůže fungovat

V průběhu staletí nám příroda ukazuje cestu a nabízí nám i řešení, která nám umožňují dosahovat úspor. Tak se můžeme učit, kupříkladu u slonů, kteří nám názorně ukazují jak efektivní je adiabatické chlazení. Jedním nasátím chobotu pojmou až 8 litrů vody, které následně rozpráší přesně tam, kde je potřeba. Kromě okamžitého ochlazení existuje ještě další chladicí efekt. S tím, jak dochází k odpařování vody z kůže, klesá takto i teplota v bezprostředním okolí zvířat. Jednoduché? Ano. Ale také to poukazuje na to, že s použitím správných nástrojů, jakkoliv banální se nám mohou zdát, je možné snížit spotřebu el. energie a přitom udržet požadovanou teplotu.

 

Výhody

1. Udržitelnost

Systém je energeticky účinný: pro ochlazení vzduchu o objemu 10 000 m3 je zapotřebí pouze 1 kW elektrické energie. Pokud je součástí systému i přirozené větrání, adiabatické chlazení potřebuje k dosažení stejného výsledku nižší objem vzduchu.

2. Žádná umělá chladiva

Jako chladivo se používá běžná voda z vodovodního řadu.

3. Čistý vzduch

Vždy dýcháte chlazený, čerstvý vzduch. To vytváří příjemné vnitřní klima.

 

4. Jednoduchost

Je to relativně jednoduchá technologie, proto je vysoce spolehlivá a proto je snadná i údržba zařízení.

 

5. Nižší provozní náklady než klimatizace

Obvyklé provozní náklady jsou 5krát až 10krát nižší než náklady na provoz klasické klimatizace a v případě datových center dokonce ještě nižší


Chcete vědět více?
Pro více informací kontaktujte @dusan pribrsky — #coltsystems #colt

 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited