LED iluminace aneb viditelné vlastnosti vzduchu

květen 2023

Společnost Colt International připravila pro vzduchotechnickou jednotku s integrovaným adiabatickým chlazením a vytápěním CoolStream R1 zajímavou doplňkovou funkci tzv. Vizuální zpětnou vazbu v textilní výusti. To znamená osvětlení textilního potrubí LED světly v závislosti na daném provozním stavu jednotky CoolStream. Při pouhém větrání je textilní výusť zevnitř nasvícena zelenou barvou, při chlazení modrou barvou a při topení červenou. Colt tímto myslel na zlepšení efektu jednotky CoolStream R1, protože s tímto jsou vlastnosti vzduchu nejen cítit, ale už při rozsvícení LED světla je daný provozní stav i vidět, což psychosomaticky zlepšuje respektive urychluje účinek. 

Více info

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited