TCO & potenciál úspor u klimatizace

červen 2021

TCO

Stojíte před rozhodnutím, jak zmodernizovat nebo rozšířit systém pro úpravu klima uvnitř budovy nebo haly? Pokud ano, následující informace Vám mohou rozhodování usnadnit.

Z pohledu okamžitých výdajů se může zdát, že nižší pořizovací cena je výhodná. S pořízením zařízení nebo systému jsou však spojeny i další náklady, které se mohou projevit až po určité době. A to velmi výrazně. Aby k tomu nedošlo, je potřeba veškeré budoucí náklady rozklíčovat, a to i ty, které nemusejí být na první pohled zřejmé nebo jsou obtížně odhadnutelné.

Klíčovou roli hraje výpočet celkových nákladů vlastnictví (TCO). Je tomu tak i v případech, kdy se jedná o investici do systémů klimatizace či jiné technologie TZB. Ve výpočtu celkových nákladů vlastnictví a tedy i úspor je potřeba zohlednit veškeré náklady za celou dobu životnosti systému, od jeho zakoupení až po jeho likvidaci. Kde je získáte? Nejlépe přímo u zdroje, tedy respektovaného dodavatele. Dodavatel plní v procesu pořizování technologie úlohu partnera, který poskytuje informace, jež jsou třeba k přesnému výpočtu celkových nákladů. Na základě těchto informací můžete jako investor učinit rozhodnutí.

Lepší plánování = kompetentní rozhodování

Dodavatel, který nemá skrytou agendu, je nejlépe schopen rozklíčovat budoucí náklady. Přesnost výpočtu nákladů totiž závisí na přesnosti vstupních údajů. Díky přesnému přehledu nákladů na vstupu se dopracujete ke stanovení celkových nákladů za určité období. To Vám umožní jak lépe plánovat, tak stanovit eventuální potenciál úspor oproti stávajícím nákladům. My jsme vytipovali 5 klíčových:

  • přímé náklady na pořízení investice (cena)
  • náklady spojené s instalací
  • poplatky spojené s provozem / údržbou 
  • náklady spojené s vyškolením uživatelů investice
  • náklady spojené s údržbou a opravami
  • náklady spojené s nečinností investičního celku (z příčiny opravy, odstávky v důsledku poruchy, inovace)

Colt Vám poskytne potřebné informace a současně i garanci, že námi deklarované hodnoty (např. o spotřebě el. energie nebo vody), se v průběhu provozu zařízení nezmění. Tím budete moci lépe plánovat, činit kompetentní rozhodnutí a náklady budete mít za všech okolností pod kontrolou.

Zaujal Vás tento článek? Potřebujete více informací? Kontaktuje nás mailem info@cz.coltgroup.com nebo telefonicky na 251 556 665.

Tým Colt International

Sledujte nás > YouTube LinkedIn

 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited