Strakonická 3363: info ke změně v čísle popisném v adrese

červen 2021

Na základě kontrolní revize katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu proběhla změna hranice katastrálního území Smíchov, obec Praha. Dle rozhodnutí k.ú. pro hlavní město Prahu bylo změněno katastrální území budovy River Business Centre.

S touto změnou souvisí i změna čísla popisného (ne orientačního), na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy nám bylo přiděleno nové číslo popisné a to 3363.

                  

Původní adresa

Nová adresa

  Colt International, s.r.o.
River Business Centre
Strakonická 1199/2d
150 00 Praha 5
Colt International, s.r.o.
River Business Centre
Strakonická 3363/2d
150 00 Praha 5

 

 

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited