Ideální řešení – horké provozy a adiabatické chlazení CoolStream S•T•A•R

list 2023

Symbióza horkých provozů a chladičů vzduchu založených na odpařování vody je velmi výhodná. Vyžaduje jen pitnou vodu a má minimální spotřebu elektřiny, čímž podporuje proces dekarbonizace. Uvnitř článku najdete rozhovor s Ing. Příbrským z firmy Colt International, s.r.o. k tomuto tématu.

Ve vzájemně výhodné symbióze spolu žijí průmyslové provozy, z jejichž technologií uniká velké množství tepla a vzduchotechnické systémy s adiabatickými chladiči. Zajišťují, aby se do takových provozů přivádělo potřebné množství čerstvého, ale přitom ochlazeného venkovního vzduchu. Typické příklady využití se nacházejí v hutích, v provozech na zpracování a obrábění kovů, plastických hmot, v gumárenství, ve výrobě a zpracování skla, může to být i pekárenství, velkoobjemové skladové a logistické haly atp. Výhoda takové symbiózy spočívá v tom, že adiabatické chlazení je provozně přibližně 7krát levnější (v závislosti na ceně elektrické energie) než chlazení strojní a je konstrukčně mnohem jednodušší. Adiabatické chlazení je bez problémů schopné v Česku pracovat i při vysokých letních tropických venkovních teplotách, při kterých strojní chlazení již naráží na své konstrukční limity dané použitým chladivem, a nebo ani pracovat nemůže.

Ideální řešení – horké provozy a adiabatické chlazení CoolStream STAR

Jdi zpět