30.5. SEMINÁŘ: Adiabatické chlazení

květen 2017

Seminář - adiabatické chlazení
Seminář - adiabatické chlazení

Název semináře: Větrání průmyslových objektů - adiabatické chlazení průmyslových provozů

Termín konání: 30.5.2017

Místo konání: Kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT, Praha

Adresa: Thákurova 1, Praha 6

Na semináři bude mít přednášku pan Ing. Jan Bátěk ze společnosti Colt International, s.r.o.
s
příspěvkem "Adiabatické chlazení průmyslových provozů".

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti problematiky větrání průmyslových objektů:

  • energetická náročnost větrání a vytápění průmyslových objektů,
  • platné hygienické předpisy,
  • možná technická řešení.
  • praktické zkušenosti z provozu,
  • ekodesign.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Program semináře

Přihlášky

Online formulář na www.stpcr.cz nebo e-mailem poslat přihlášku na stp@stpcr.cz
Poštou na adresu společnosti: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha
Tel. 221 082 353

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited