Čutora je malá adiabatická lednička

květen 2022

Věděli jste, že adiabatické chlazení je starý dobrý známý princip. Jistě věděli, protože čutoru zná každý.

Naši otcové, dědové, pradědové, prapradědové a jejich předkové byli chytří a věděli, že voda při odpařování chladí. Pravděpodobně nevěděli, že je to adiabatické chlazení, že existuje nějaká entalpie a neznali Mollierův diagram. Ale věděli, že mokrý povrch nádoby ochladí vodu uvnitř na teplotu nižší, než je teplota okolí.

Čutora se skládá z vodotěsné nádoby s pokud možno co nejvyšší tepelnou vodivostí stěn a izolačního porézního nasákavého obalu. Pokud je obal nasáklý vodou, pak při vhodných okolních podmínkách započne adiabatický chladící proces, který chladí obsah čutory i okolní vzduch.

Stejný adiabatický chladící proces pro Vás pracuje v jednotkách CoolStream. Je to tradiční a ověřený proces zabalený do moderního obalu.

Čutora je malá adiabatická lednička

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited