CoolStream S•T•A•R adiabatické chlazení, ventilace a topení od firmy Colt pro průmyslové a logistické haly

pros 2023

Firma Colt International, s.r.o. věnuje svou pozornost vývoji technologických řešení s cílem optimalizovat vnitřní prostředí průmyslových hal a logistických center. Colt nabízí technologie a systémy pro odvod kouře a tepla, solární zastínění a přívod denního světla, pro přirozené či nucené větrání prostorů haly, a také pro adiabatické chlazení.

Inženýři z Coltu dokážou ovládnout vnitřní klima průmyslových a logistických hal a předat klientovi kontrolu a řízení, čímž vytvoří moderní „Fresh Factory“, která nejen splňuje stále se zpřísňující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, ale rovněž vytvoří optimální podmínky pro práci všem zaměstnancům. Cílem je vytvoření lepšího pracovního prostředí, kde budou pracovníci spokojení a výkonnější, kde se sníží pracovní absence a fluktuace, naopak se zvýší produktivita práce, kvalita a výsledky, kde vzniknou stabilní podmínky pro provoz podniku.

Jak toho dosáhnout? Specialista firmy Colt provede přesná měření v konkrétní hale, všechny údaje zanalyzuje a vyhodnotí. Na základě analýzy nabídne adekvátní zařízení pro splnění požadovaných kritérií na kvalitu vnitřního prostředí. Dalším a neméně důležitým aspektem konceptu „Fresh Factory“ je energetická nenáročnost a efektivnější využívání výrobních zdrojů, čímž dochází ke snížení celkových provozních nákladů.

Adiabatické chlazení od firmy Colt spočívá ve zcela jednoduchém fyzikálním principu odpařování vody, který je lidmi využíván již od starověku a ve volné přírodě se vyskytuje již 4,5 miliardy let, tedy od počátku existence kapalné vody na naší planetě. Odpařením vody dochází k přeměně citelného tepla vzduchu na skupenské teplo vypařené vody. Lze formulovat jinak, že adiabatické chlazení je vypařovací chlazení – voda se vypaří do relativně suchého vzduchu a tím jej ochladí. Zapotřebí je tedy pár jednoduše dosažitelných médií – ideálně teplý a suchý vzduch, dobře dostupná pitná voda bez dalších úprav a malé množství elektrické energie pro pohon ventilátoru a ovládání systému. Například adiabaticky chladící jednotka CoolStream S3 velikosti 22A se vzduchovým výkonem přibližně 20 000 m3/h má jmenovitý výkon 2,6 kW. Oproti konvenční kompresorové klimatizaci, která jako chladící médium využívá freony či jiná umělá chladiva, adiabatické chlazení od firmy Colt využívá vodu, která je zdravotně i ekologicky nezávadná. Jedná se tedy o chlazení šetrné k životnímu prostředí. Celkové náklady na provoz adiabatického chladiče jsou nižší než náklady na kompresorovou klimatizaci jednak kvůli dostupnějšímu chladícímu médiu, ale také kvůli způsobu funkce. Adiabatické chlazení Colt CoolStream je v provozu, pouze pokud je venkovní teplota vyšší než 18°C. Kompresorová klimatizace je schopná chladit nepřetržitě až na pocitově nepříjemné teploty, pokud jí obsluha nevypne či správně nereguluje, čímž vzrůstají náklady na provoz a hrozí riziko onemocnění personálu vyskytujícího se přímo pod vyústkami. Proč právě venkovní teplota nad 18°C? Při nižších teplotách nemá smysl chladit a na řadu přichází větrání. Colt nabízí varianty CoolStream chladičů, které dokáží navíc ventilovat, nebo směšovat vnitřní teplý vzduch s přiváděným vnějším vzduchem. V zimním období dokáží také větrat, případně ohřívat přiváděný vzduch.

Adiabatické chlazení vytvoří příjemné vnitřní klima, které se perfektně hodí pro průmyslové haly, kde se zpracovávají plasty a kovy, pro výrobce potravin, pro elektrotechnický průmysl a pro logistická a distribuční centra. Míra adiabatického ochlazení se odvíjí od vnějších podmínek. Když je venkovní vzduch nad 30°C, přiváděný vzduch může být ochlazen o více než 10°C. Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím je adiabatické chlazení efektivnější.

Technická podoba adiabatického chladiče CoolStream od firmy Colt je pragmaticky minimalistická s prioritou na funkčnost a hygienu. Venkovní čidlo monitoruje venkovní teplotu a vlhkost. Při teplotě nad 18°C dostane jednotka povel pro napuštění vody a při dovršení optimální hladiny se spustí čerpadla, která čerpají vodu vnitřním rozvodem do desorpčních médií, přes která ventilátor nasává vzduch. Klíčový princip adiabatického chlazení probíhá v desorpčních médiích – odpaření vody do teplého vzduchu a následné ochlazení vzduchu. Takto ochlazený vzduch je dále distribuován standardním vzduchotechnickým potrubím a plechovými nebo textilními vyústkami až do míst, která je požadováno chladit. Většinou se jedná o pracovní místa u různých výrobních linek, ale také je možné ochladit přímo výrobní linky nebo části výrobní technologie.

Lze si vybrat z celkem pěti typů jednotek v závislosti na jejich funkci. Standardní typ adiabatického chladiče CoolStream se označuje písmenem „S“ a jedná se o klasický adiabatický chladič se zabudovaným ventilátorem. Tento typ lze instalovat na střechu nebo vedle objektu na nosnou konstrukci.

Další variantou je adiabatický chladič CoolStream T, který je určen pro tři roční období: jaro, léto a podzim. Během chladnějších období dokáže nasávat vnitřní odpadní teplo a smíchat jej s čerstvým přívodním vzduchem. Během teplého letního období jednotka adiabaticky chladí přiváděný vzduch. Jedná se o kompaktní provedení, ve kterém je adiabatický chladič pevně spojen se směšovací komorou s ventilátory. Nejmenší provedení jednotky používá jeden axiální ventilátor a v největší jednotce jsou namontovány čtyři radiální ventilátory. Zařízení je určeno k instalaci  na střeše objektu.

Dalším druhem je CoolStream A, což je modulární obdoba varianty T. Plní tedy stejnou funkci – na jaře a na podzim přihřívá čerstvý přívodní vzduch a v letním období adiabaticky chladí. Jediný rozdíl je ten, že modul ventilátoru a směšovací komory je možné volně instalovat kdekoliv na trase potrubí.

V neposlední řadě je CoolStream R neboli rooftop. Toto zařízení se instaluje na střechu. Jedná se o technicky nejsofistikovanější podobu adiabatického chladiče určeného pro provoz po celý rok. Tato jednotka kromě směšování teplého a studeného vzduchu a kromě adiabatického chlazení dokáže navíc v zimním období ohřívat vzduch plynovým hořákem nebo teplovodním výměníkem.

Více o produktech adiabatických chladičích řady S•T•A•R naleznete na tomto odkaze: https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/25291-prime-adiabaticke-chlazeni-prumyslovych-prostoru.

Adiabatické chladiče CoolStream řady S•T•A•R jsou rozšířené o další variantu pro účelnou optimalizaci výkonu. Jedná se o variabilní adiabaticky chladící jednotku pojmenovanou CoolStream V, kterou je možné instalovat před vzduchotechnickou jednotku pro předchlazení přívodního vzduchu. Toto provedení nemá oproti ostatním CoolStream chladičům zabudovaný ventilátor, ovšem jinak se neliší od CoolStreamu S, kromě ovládání.

Adiabatické chladiče CoolStream S•T•A•R jsou ovládány plně automatickým řídícím systémem Cortiva. K tomuto řídícímu centru se zákazník lehce připojí přes síť Wi-Fi svým telefonem nebo tabletem, případně lze přes ethernetový kabel připojit pevný tablet, notebook nebo počítač. Zároveň je možno využít VPN službu pro vzdálený přístup. Řídící systém Cortiva sám řídí adiabatický chladič a jeho vypouštěcí a napouštěcí cykly, hlídá potřebu sušení desorpčního média, reguluje otáčky ventilátoru v závislosti na denní době a potřebě chlazení. V případě poruchy zobrazí kódem diagnózu a servisní technik má hned přehled o příčině závady, kterou může neprodleně dohledat a opravit. Cortiva dokáže ovládat až šestnáct jednotek, které lze rozložit až do sedmi skupin.

To je ideální, pokud je instalováno více jednotek pro různá místa s rozdílnými požadavky na kvalitu vnitřního vzduchu. Cortiva je propojena s CoolStream jednotkou ethernetovým kabelem s rychlostí přenosu 100 MB/s. Prostřednictvím aplikace Wago WebVisu lze lehce spravovat a regulovat adiabatické chlazení nebo vytápění.

Adiabatický předchladič CoolStream V může být ovládaný sérií spínacích a rozpínacích relé nebo termostatickým řízením, kdy si uživatel navolí požadovanou teplotu na termostatu. Provoz je rovněž automatizovaný. Adiabatické chladiče CoolStream řady S•T•A•R včetně adiabatického předchladiče CoolStream V mají automatizované cykly vodního hospodářství.

Konstrukce adiabatických chladičů CoolStream je v souladu s hygienickými normami. Skříň je vyrobená z hliníku, který je lehký, netoxický a výborně odolává korozi. V chladiči jsou tři až čtyři desorpční média. Záleží na zvoleném způsobu napojení potrubí, které může být z vrchu, z boku nebo ze spodu jednotky. Desorpční média jsou na bázi celulózy, která výborně absorbuje vodu. To jsou klíčové vlastnosti pro použití těchto materiálů v adiabatickém chlazení. Dále je v adiabatickém chladiči zásobní vana, čerpadla, potrubí a profilovaný rozdělovač pro rovnoměrný rozvod vody. CoolStreamy S•T•A•R jsou standardně dodávány s tichými axiálními ventilátory s EC motorem, ale v případě potřeby lze axiální ventilátory zaměnit za radiální.

Hlavní je série komponentů pro plynulý chod jednotky a její regulaci a pro zajištění hygienicky nezávadného provozu podle vzduchotechnického standardu VDI 6022. Automatizované procesy jednotky CoolStream zabraňují ukládání minerálů, množení mikroorganismů, kontaminaci vody a vzduchu. Jednotky lze doplnit o VZT filtr třídy G4 až F7, přičemž jednotky si autonomně hlídají zanesení filtrů. Nedílnou a podstatnou součástí jsou automatické uzavírací klapky v jednotkách CoolStream, které zabraňují úniku tepla během doby, kdy jednotky nejsou v provozu.

První aktivační servis adiabaticky chladících jednotek CoolStream probíhá na jaře, kdy jsou jednotky vyčištěny, zkontrolována desorpční média, filtry a všechny ostatní komponenty. Jednotky jsou uvedené do provozu na chladící sezónu. Druhý deaktivační servis probíhá na podzim, kdy jsou jednotky zazimovány. Jednotky pro celoroční provoz jsou při servisu zkontrolovány a jsou v provozu dle potřeby bez nutnosti odstávky. Servisní technik provede kontrolu všech částí, vypustí vodu a vyčistí jednotku.

Adiabatické chlazení CoolStream od společnosti Colt představuje v  průmyslu inovativní a efektivní řešení pro zkvalitnění ovzduší vnitřního prostředí. Implementace zařízení od společnosti Colt poskytuje nespočet výhod oproti konkurenčním zařízení. Klíčovým aspektem je ekologická šetrnost adiabatického chlazení, které využívá jako chladivo vodu, čímž eliminuje potřebu umělých chladiv a snižuje negativní dopady na životní prostředí. Ohleduplnost a soulad s moderními trendy v oblasti udržitelnosti jsou známkami odpovědného podnikání. Konstrukce chladiče z hliníku zaručuje hygienickou nezávadnost.

Další výhodou je energetická efektivita adiabatického chlazení. Technologie aktivně pracuje pouze při venkovní teplotě nad 18°C, což výrazně redukuje spotřebu vody. Díky této vlastnosti lze dosáhnout podstatného snížení celkových provozních nákladů. Možnost přizpůsobit se různým potřebám průmyslových odvětví je dalším pozitivem adiabatických chladičů CoolStream. Díky různým variantám S•T•A•R + V lze vybrat ideální konfiguraci pro specifické požadavky a podmínky provozu. Tato modularita a flexibilita přispívají k optimálnímu využití technologie v široké škále průmyslových aplikací.

Řídící systém Cortiva je klíčovým prvkem, který zajišťuje plně automatický provoz adiabatických chladičů. Centralizovaný přístup k ovládání a sledování jednotlivých zařízení umožňuje efektivní správu vnitřního prostředí v průběhu celého roku a to s minimální potřebou obsluhy.

Colt je díky svým kapacitám a organizaci práce schopen poskytnout pravidelný servis dodaných zařízení. Vedoucí servisu má přehled o všech místech realizace a vše eviduje. Některé konkurenční firmy nedokáží servis zajistit. Zařízení pouze prodají a servis k němu již neposkytují.

Adiabatické chlazení CoolStream představuje moderní a udržitelnou alternativu k tradičním metodám klimatizace v průmyslovém prostředí. Jeho aplikace přináší nejen komfortní pracovní podmínky, ale také výrazné úspory provozních nákladů a minimální dopady na životní prostředí, což činí tuto technologii atraktivním řešením pro průmyslové podniky hledající vyvážený a efektivní přístup k řízení vnitřního prostředí.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited