Colt získal certifikaci dle ISO 14001:2015

červen 2017

Colt získal certifikaci dle ISO 14001:2015

Colt je mezi prvními firmami, které úspěšně získaly standard ISO 14001:2015. Získání certifikátu před požadovaným termínem (říjen 2018) řadí Colt (UK) mezi „časné osvojitele” na poli environmentálních standardů.

Naše environmentální strategie je založena na našich dosažených úspěších, které zahrnují zavedení integrovaného systému řízení společnosti a následnou certifikaci. To vedlo k významnému zlepšení v tom, jakým způsobem řídíme, monitorujeme a reportujeme dopad našeho podnikání na životní prostředí a zvyšujeme naše povědomí  v otázkách udržitelnosti.

Náš systém řízení umožňuje systematicky identifikovat environmentální aspekty. Náš vyhodnocovací systém nám také umožňuje identifikovat příležitosti ke zvýšení využívání recyklovaných materiálů a snižování množství energie a přírodních zdrojů, které používáme při výrobě našich produktů. V letošním roce jsme si stanovili ambiciózní cíle ke snížení spotřeby elektrické energie, obalových materiálů a snížení množství odpadů odesílaných na skládku.

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited