Colt Servis: 24/7 a 365 dní v roce

únor 2022

Nabízíme jak standardní balíčky služeb, tak i individuální servisní plány. Četnost a rozsah servisu jsou přizpůsobeny typu a konkrétním potřebám zákazníka. Díky plynulému chodu, bez jakýchkoliv výkyvů ve výkonu systému nebo změn v kvalitě klima, je dosaženo maximální návratnosti vaší investice a nízkých celkových provozních nákladů.

Jaké jsou výhody správné údržby?

  • BOZP bez starostí a v souladu s aktuálními předpisy 
  • Delší životnost instalace (spolehlivý a bezpečný provoz)
  • Plynulost výroby bez vynucených přestávek (spolehlivý chod zařízení)
  • Stabilní klima pro procesy
  • Nižší pořizovací a provozní náklady

Servisní technici jsou každý den na cestách, aby spolupracovali se zákazníky a provedli preventivní úkony nutné pro hladký a bezporuchový provoz systému. Všechny aspekty mající vliv na výkon systému jsou přesně zmapovány.

Servis a údržbu provádí koordinovaný tým vlastních specialistů proškolených na servis systémů Colt. Smluvním zákazníkům Colt poskytuje servisní služby 24/7 na HOTLINE lince.

Více o servisu a údržbě systémů Colt

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited