Colt je připraven na BIM

srp 2017

Colt je připraven na BIM

Komplexní data v jednoduchém nástroji

Naši zákazníci vědí nejlépe, že ani jeden z výrobků Colt není totožný. Variant je mnoho a rozmanitost je obrovská - velikosti, modely, příslušenství… a to je také to, co u nás oceňují. Nový Colt BIM konfigurátor je komplexní a uživatelsky přívětivý nástroj, který je lehce využitelný v rámci Vašeho vlastního softwarového vybavení a který Vám značně zjednoduší orientaci v extrémně složitých a obsáhlých informacích o produktech. Colt BIM konfigurátor je k dispozici ve třech jazykových mutacích: v němčině, angličtině a nizozemštině.

Jak Colt BIM konfigurátor funguje

Ve skutečnosti to funguje obdobně, jako když si zákazník vybírá příslušenství do nového vozu: místo standardizované verze produktu dostane každý svůj vlastní model. Abychom toho mohli dostáhnout, Colt BIM konfigurátor obsahuje potřebnou míru detailních informací.

Prezentace produktů v reálném čase

Colt BIM konfigurátor je extrémně rychlý a uživatelsky přívětivý: konfigurace výrobku probíhá krok za krokem. Prakticky v reálném čase. A ve 3D. Kompletní konfigurace je nakonec k dispozici ke stažení v podobě kompatibilní se všemi programy běžně používanými pro vytváření projektů (jako např. Autodesk Revit.) a také v různých formátech (včetně IFC). Během konfigurace se vygeneruje dvourozměrný výkres (ve formátu DWG) a textová specifikace pro vybraný model a jeho konfiguraci a ty jsou pak k dispozici ke stažení.

Colt BIM konfigurátor optimalizuje nejen projekt a jeho proveditelnost, ale zohledňuje také následný provoz a údržbu zařízení. Kdokoliv má přístup k projektové dokumentaci, má také přístup k informacím o výkonové kapacitě. Toto nejenže usnadňuje řízení projektu, ale také napomáhá k lepší spolupráci mezi různými stranami během procesu projektování, výstavby a také samotného provozu.

Přejít na konfigurátor Colt BIM
Chcete vědět více? Kontaktujte nás

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited