Chladicí systém CoolStream ve výrobě dvojskel výrazně pomohl

červenec 2021

Reference – adiabatické chlazení pomáhá ve výrobě izolačních dvojskel

V hale docházelo k přehřívání v pracovních prostorech výroby distančních rámečků a izolačních dvojskel především vlivem slunečního záření, procházejícího přes rozměrné střešní světlíky.

Distribuční prvky mezi jeřáby

Pracovní prostory jsou chlazeny distribucí adiabaticky chlazeného vzduchu z vyšších úrovní haly kam byly distribuční prvky vytlačeny všudypřítomnými lehkými jeřáby. O to důležitější bylo jemné vyladění a nastavení směřovaného proudu vzduchu, aby byl chladící vzduch dopraven až k podlaze a zároveň zamezeno nepříjemnému ofukování pracovníků.

Účinné chlazení i do dalších výrobních prostor

V hale finalizace izolačních dvojskel došlo po instalaci chlazení CoolStream v prvním létě k podstatnému zlepšení podmínek. Proto bylo přistoupeno k druhé fázi projektu a adiabatický chladicí systém CoolStream byl instalován i do prostorů kalení a broušení plochého skla.


Celý článek na TZB

Sledujte nás > YouTube LinkedIn

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited