Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

srp 2022

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

(5 min. čtení)
Autor: Kim Schmidt, Product Management Climate Control

Samotné větrání často nestačí k zajištění příjemně teplého a kvalitního vzduchu. Pro zajištění vhodného pracovního klima pro člověka i stroje je zvláště v letních měsících nutný přídavný klimatizační systém. Kromě klasických klimatizačních jednotek je adiabatická klimatizace nejen cenově výhodnou, ale také ekologičtější alternativu, proto Colt poskytuje řešení s jednotkami CoolStream.

Se systémem CoolStream STAR od firmy Colt lze realizovat projekty pro téměř všechna průmyslová odvětví a typy průmyslových podniků, jako je zpracování plastů a kovů, elektrotechnický, obalový a polygrafický průmysl nebo logistická a distribuční centra. Adiabatické klimatizační systémy se ideálně hodí také pro použití v potravinářském průmyslu nebo provozech, jako jsou velké pekárny, gastronomické podniky nebo stáčírny.

Výhody oproti klasickému průmyslovému chlazení

Adiabatické klimatizační systémy nabízejí oproti klasickému průmyslovému chlazení řadu výhod, protože jde o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob klimatizování průmyslových hal, neboť energetická náročnost je zanedbatelná a náklady na chlazení se tím enormně snižují. Odpařovací chlazení je až sedmkrát levnější než tradiční průmyslová klimatizace s nižšími investičními náklady. Navíc nepotřebuje oproti klasické klimatizaci žádná umělá chladiva, ale pouze levnou pitnou vodu. Elektrická energie je potřebná pouze k provozu ventilátoru a některých elektrických součástí.  Odpařovací chlazení průmyslových hal tak představuje ekologickou alternativu s nízkými provozními náklady.

Zejména čerstvý vzduch je rozhodujícím faktorem pro celkovou pohodu lidí i spolehlivost strojů v průmyslových provozech. Odpařovací chlazení pro průmysl dodává 100% čerstvý venkovní a tím i vysoce kvalitní vzduch. To umožňuje použití odpařovacího chladiče Colt CoolStream pro celoroční přívod venkovního vzduchu, přičemž chlazení se zapíná pouze v případě potřeby. Teplo je obvykle z budovy odsáváno z vyšších podstropních prostor pomocí přirozeného odvodu nebo mechanických odsávacích ventilátorů, což má za následek příjemnou teplotu v zóně pohybu osob.

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Odpařovací chlazení pro průmysl

To, jak komfortní může být klimatizace prostřednictvím odpařovacího chlazení, však závisí také na klimatické zóně, ve které se místo použití nachází. Teoreticky je maximální dosažitelná teplota, které lze dosáhnout pomocí odpařovacího chlazení, závislá na venkovní teplotě a venkovní vlhkosti. V lokalitách s kontinentálním klimatem lze dosáhnout velmi vysokého komfortu, který je srovnatelný s konvenční klimatizací. I na místech, jako například na pobřeží Atlantiku nebo Středozemního moře lze ještě dosáhnout vysoké až střední úrovně komfortu. Na některých místech se může mikroklima odchylovat od hodnot dle teplotních map. Jako základ pro plánování by vždy měla být použita návrhová data místní lokality, která najdete v softwaru CoolStream. Alternativně lze použít obvyklé nebo standardizované konstrukční podmínky pro klimatizaci, jako je 32°C/40% RH, což je běžné např. v mnoha oblastech střední Evropy.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

Původní článek: Adiabate Kühlung für Industrie und Handwerk | Colt (colt-info.de)

Jdi zpět

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited